JD.com, Inc
JD NASDAQ

JD
JD.com, Inc NASDAQ
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

JD financial statements

Tóm tắt tài chính của JD.com, Inc với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của JD là 116.077B. EPS TTM của công ty là 3.51, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 21.84. Ngày thu nhập tiếp theo JD.com, Inc là 18 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền