Micron Technology, Inc

MU NASDAQ
MU
Micron Technology, Inc NASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

MU nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Micron Technology, Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của MU là 71.749B USD. EPS TTM của công ty là 8.87 USD, tỷ suất cổ tức là 0.64% và P/E là 7.10. Ngày thu nhập tiếp theo của Micron Technology, Inc là 27 Tháng 9, ước tính là 1.47 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu