Nikola Corporation

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NKLA nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Nikola Corporation

Doanh thu của Nikola Corporation trong năm ngoái lên tới 50.83M USD, phần lớn trong số đó — 45.93M USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Truck. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của United States — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Nikola Corporation 50.83M USD, và năm trước đó — 95.00k USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia