NMI Holdings Inc

NMIH NASDAQ
NMIH
NMI Holdings Inc NASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính NMIH

Tóm tắt tài chính của NMI Holdings Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của NMIH là 1.494B USD. Ngày thu nhập tiếp theo của NMI Holdings Inc là 2 Tháng 8, ước tính là 0.76 USD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu