Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn (Công nghiệp)

42
Cổ phiếu
326.413B
Giá trị vốn hóa thị trường
605.595K
Khối lượng
−1.74%
Thay đổi
−4.76%
Hiệu suất Tháng
+7.70%
Hiệu suất Năm
+5.11%
Hiệu suất YTD
           
AFG American Financial Group, Inc.
142.49-2.47%-3.61Bán479.136K68272088.6412.125B6.6921.976600.00
ALL Allstate Corporation (The)
128.01-0.93%-1.20Bán1.605M205402413.8135.201B10.5212.4654700.00
CB Chubb Limited
207.31-2.40%-5.10Bán2.036M422125658.5587.840B11.3118.9231000.00
CINF Cincinnati Financial Corporation
124.81-1.70%-2.16Bán425.269K53077823.8920.024B10.0812.755166.00
CNFR Conifer Holdings, Inc.
1.732.18%0.04Bán9901712.7016.795M-0.11151.00
CNFRL Conifer Holdings, Inc. - Senior Unsecured Notes
24.656.02%1.40Sức mua mạnh25.268K622856.20-0.11151.00
ERIE Erie Indemnity Company
163.70-1.85%-3.09Bán Mạnh39.257K6426370.907.624B29.966.295876.00
FGF FG Financial Group, Inc.
2.74-3.86%-0.11Bán Mạnh1.262K3457.8817.887M-1.929.00
FNHC FedNat Holding Company
0.39-4.89%-0.02Bán Mạnh146.730K56828.536.785M-6.60341.00
GBLI Global Indemnity Group, LLC
26.76-0.19%-0.05Mua18.790K502820.40388.705M47.130.60360.00
GLRE Greenlight Reinsurance, Ltd.
7.23-3.47%-0.26Theo dõi92.936K671927.28251.036M55.110.1429.00
HALL Hallmark Financial Services, Inc.
2.68-4.96%-0.14Bán Mạnh57.839K155008.5248.750M5.240.54406.00
HCI HCI Group, Inc.
64.43-2.92%-1.94Bán Mạnh71.265K4591603.95652.010M-0.37526.00
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc.
3.34-2.91%-0.10Bán271.595K907127.3088.409M-3.66648.00
ICCH ICC Holdings, Inc.
16.952.73%0.45Sức mua mạnh2494220.5555.856M17.230.9689.50
JRVR James River Group Holdings, Ltd.
25.992.69%0.68Mua522.441K13578241.59973.332M-1.56638.00
KFS Kingsway Financial Services, Inc.
5.350.00%0.00Bán26.622K142427.70129.124M-0.17279.00
L Loews Corporation
63.46-2.07%-1.34Theo dõi949.871K60278813.6615.618B10.076.4510340.00
LMND Lemonade, Inc.
19.80-6.43%-1.36Bán1.182M23411520.001.221B-4.341119.00
MCY Mercury General Corporation
48.28-0.72%-0.35Bán255.363K12328925.642.673B-1.014300.00
MHLA Maiden Holdings, Ltd. 6.625% Notes due 2046
17.40-1.25%-0.22Bán3.605K62727.00
MHLD Maiden Holdings, Ltd.
2.12-2.75%-0.06Bán Mạnh173.249K367287.88184.565M7.410.2952.00
MILE Metromile, Inc.
0.96-5.53%-0.06Bán614.300K591939.48123.661M-2.25384.00
NMIH NMI Holdings Inc
17.55-5.24%-0.97Bán1.187M20839747.501.511B6.582.87247.00
NSEC National Security Group, Inc.
16.340.00%0.00Mua3846274.5641.383M71.040.2372.00
ORI Old Republic International Corporation
22.89-2.72%-0.64Bán1.697M38843734.867.057B5.354.439600.00
OXBR Oxbridge Re Holdings Limited
4.87-1.62%-0.08Bán70.309K342404.8328.000M3.311.493.00
PGR Progressive Corporation (The)
111.900.64%0.71Sức mua mạnh3.545M396697025.7065.448B30.133.7049077.00
PLMR Palomar Holdings, Inc.
58.91-4.98%-3.09Bán167.517K9868426.471.483B36.891.72151.00
RE Everest Re Group, Ltd.
280.39-3.16%-9.14Bán237.889K66701696.7111.058B8.6533.491947.00
RLI RLI Corp.
118.45-1.04%-1.24Mua192.567K22809561.155.368B21.525.62913.00
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd.
150.15-2.74%-4.23Mua308.377K46302806.556.635B-4.77649.00
SAFT Safety Insurance Group, Inc.
87.080.39%0.34Mua88.520K7708321.601.284B12.636.91552.00
SIGI Selective Insurance Group, Inc.
77.01-1.04%-0.81Bán228.374K17587081.744.648B13.825.672440.00
SPNT SiriusPoint Ltd.
5.89-3.44%-0.21Bán999.053K5884422.17955.345M25.140.301032.00
THG Hanover Insurance Group Inc
145.53-2.17%-3.23Bán137.191K19965406.235.179B12.5112.094400.00
UFCS United Fire Group, Inc
31.491.35%0.42Sức mua mạnh149.012K4692387.88791.237M8.723.601086.00
UIHC United Insurance Holdings Corp.
1.64-3.53%-0.06Bán Mạnh145.791K239097.2471.048M-1.71472.00
UNAM Unico American Corporation
1.872.19%0.04Bán504942.489.920M-0.7076.00
UVE UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC
12.90-1.68%-0.22Mua208.692K2692126.80399.202M36.190.371047.00
WRB W.R. Berkley Corporation
67.91-1.69%-1.17Mua1.297M88052581.3718.009B13.954.997681.00
Y Alleghany Corporation
830.51-0.33%-2.71Bán187.191K155463997.4111.174B12.3567.7413313.00
Tải thêm