Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn

Các công ty của Các công ty Hoa Kỳ hoạt động trong một ngành: bảo hiểm tài sản/tai nạn

Danh sách sau có Các công ty Hoa Kỳ hoạt động trong cùng ngành, bảo hiểm tài sản/tai nạn. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như Berkshire Hathaway Inc. hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như Conifer Holdings, Inc., do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New
864.796 B USD399.89 USD+0.54%2.672 M0.909.0444.25 USD0.00%Tài chính
Mua
BRK.ABerkshire Hathaway Inc.
864.796 B USD604144.00 USD+0.64%12.201 K0.889.1066371.15 USD0.00%Tài chính
Mua
CBChubb Limited
99.569 B USD245.39 USD+0.76%1.566 M1.0611.2421.83 USD+74.20%1.40%Tài chính
Mua
ALLAllstate Corporation (The)
44.604 B USD169.11 USD+3.80%2.068 M1.67−1.19 USD+77.64%2.12%Tài chính
Mua
WRBW.R. Berkley Corporation
20.775 B USD80.98 USD+0.33%1.104 M0.9316.005.06 USD+2.30%0.54%Tài chính
Mua
MKLMarkel Group Inc.
18.828 B USD1436.13 USD+0.53%27.009 K0.619.77146.98 USD0.00%Tài chính
Theo dõi
ERIEErie Indemnity Company
17.718 B USD380.46 USD+0.60%38.942 K0.7244.938.47 USD+49.39%1.27%Tài chính
Mua
LLoews Corporation
16.407 B USD73.84 USD+0.96%649.02 K0.9511.746.29 USD+51.59%0.34%Tài chính
EGEverest Group, Ltd.
15.626 B USD360.21 USD+0.86%399.156 K1.386.0359.73 USD+293.69%1.92%Tài chính
Mua
RNRRenaissanceRe Holdings Ltd.
11.742 B USD222.84 USD+2.98%494.549 K1.554.3551.22 USD0.69%Tài chính
Mua
AFGAmerican Financial Group, Inc.
10.517 B USD125.41 USD+0.67%193.474 K0.7812.4710.06 USD−4.48%2.14%Tài chính
Mua
SIGISelective Insurance Group, Inc.
6.15 B USD101.42 USD+1.02%251.238 K1.0217.375.84 USD+64.78%1.28%Tài chính
Theo dõi
THGHanover Insurance Group Inc
4.557 B USD127.21 USD+0.47%151.696 K1.00134.840.94 USD−70.60%2.61%Tài chính
Mua
KMPRKemper Corporation
3.667 B USD57.00 USD+1.03%428.091 K1.11−4.26 USD+42.29%2.18%Tài chính
Mua
HGTYHagerty, Inc.
2.92 B USD8.70 USD+0.93%30.347 K0.56115.540.08 USD0.00%Tài chính
Theo dõi
MCYMercury General Corporation
2.916 B USD52.67 USD+1.23%162.554 K0.7930.271.74 USD2.41%Tài chính
Theo dõi
NMIHNMI Holdings Inc
2.384 B USD29.59 USD+0.31%354.36 K0.647.703.84 USD+13.29%0.00%Tài chính
Mua
SPNTSiriusPoint Ltd.
2.034 B USD11.98 USD+1.53%480.44 K0.725.902.03 USD0.00%Tài chính
Theo dõi
PLMRPalomar Holdings, Inc.
1.934 B USD77.77 USD+1.13%228.87 K1.8824.853.13 USD+54.66%0.00%Tài chính
Mua
HMNHorace Mann Educators Corporation
1.449 B USD35.40 USD+2.67%249.478 K1.2932.641.08 USD3.76%Tài chính
Theo dõi
SAFTSafety Insurance Group, Inc.
1.167 B USD78.87 USD+0.83%47.322 K1.1961.951.27 USD−59.70%4.56%Tài chính
Theo dõi
LMNDLemonade, Inc.
1.105 B USD15.73 USD−0.06%1.373 M1.01−3.40 USD+26.00%0.00%Tài chính
Bán
HCIHCI Group, Inc.
1.103 B USD110.51 USD+0.55%119.892 K1.0014.657.54 USD1.45%Tài chính
Sức mua mạnh
EIGEmployers Holdings Inc
1.091 B USD43.10 USD+1.46%103.971 K1.059.654.47 USD+152.42%2.60%Tài chính
Theo dõi
AMSFAMERISAFE, Inc.
956.942 M USD50.01 USD+2.80%216.046 K2.0015.483.23 USD+12.19%2.78%Tài chính
Theo dõi
PRAProAssurance Corporation
666.694 M USD13.08 USD+1.63%215.149 K0.78−0.75 USD−10258.33%0.38%Tài chính
Mua
UFCSUnited Fire Group, Inc
556.859 M USD22.03 USD+1.94%92.605 K1.19−1.19 USD−304.09%2.91%Tài chính
Bán
UVEUNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC
550.057 M USD18.99 USD+1.12%136.294 K0.938.632.20 USD3.37%Tài chính
Mua
ACICAmerican Coastal Insurance Corporation
493.768 M USD10.33 USD+0.39%225.293 K1.051.496.94 USD0.00%Tài chính
Mua
GBLIGlobal Indemnity Group, LLC
441.315 M USD32.50 USD0.00%4960.1117.851.82 USD3.38%Tài chính
Theo dõi
GLREGreenlight Reinsurance, Ltd.
433.181 M USD12.25 USD+0.74%58.851 K0.995.232.34 USD+319.41%0.00%Tài chính
Theo dõi
HRTGHeritage Insurance Holdings, Inc.
286.778 M USD9.49 USD+2.37%238.364 K0.735.511.72 USD0.00%Tài chính
Mua
MHLDMaiden Holdings, Ltd.
195.921 M USD1.95 USD−2.99%160.982 K1.14−0.38 USD−4.35%0.00%Tài chính
FGFFundamental Global Inc.
41.419 M USD1.46 USD+2.10%10.247 K0.906.690.22 USD0.00%Tài chính
CNFRConifer Holdings, Inc.
12.834 M USD1.05 USD+11.76%3550.05−2.12 USD−88.42%0.00%Tài chính