NovoCure Limited

NVCR NASDAQ
NVCR
NovoCure Limited NASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

NVCR nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của NovoCure Limited với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của NVCR là 8.615B USD. Ngày thu nhập tiếp theo của NovoCure Limited là 27 Tháng 10, ước tính là -0.26 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu