Nova Ltd.Nova Ltd.Nova Ltd.

Nova Ltd.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mục tiêu giá

242,600,00 0,00%
Các chuyên gia 5 phân tích đưa ra dự báo giá trong vòng 1 năm cho NVMI có giá tối đa là — và giá tối thiểu là —.

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 6 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho NVMI trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo

Các câu hỏi thường gặp

EPS NVMI trong quý vừa qua là 1,39 USD mặc dù ước tính là 1,28 USD. Trong quý tiếp theo, EPS dự kiến sẽ đạt 1,32 USD. Theo dõi thêm về số liệu tài chính của Nova Ltd. để luôn cập nhật điều đang xảy ra với công ty.
Trong quý tới, doanh thu Nova Ltd. dự kiến sẽ đạt ‪148,12 M‬ USD. Hãy xem doanh thu và thu nhập của Nova Ltd. để đưa ra quyết định sáng suốt.
Theo các nhà phân tích, mục tiêu giá của NVMI242,60 USD với giá ước tính tối đa là 273,00 USD và giá ước tính tối thiểu là 215,00 USD. Kiểm tra xem dự báo này có đúng trong một năm hay không, đồng thời xem Nova Ltd. biểu đồ giá cổ phiếu và theo dõi tình hình hiện tại với tin tức NVMItin tức thị trường chứng khoán.
Chúng tôi đã thu thập ý kiến của 6 các nhà phân tích về xếp hạng cổ phiếu NVMI trong 3 tháng qua. Hầu hết các nhà phân tích đều ủng hộ xu hướng mua mạnh, và sau khi cân nhắc các quan điểm khác, xếp hạng tổng thể được tính toán là mua mạnh. Lưu ý đây không phải là lời khuyên giao dịch — bạn vẫn phải tự mình phân tích.