PayPal Holdings, Inc

PYPLNASDAQ
PYPL
PayPal Holdings, IncNASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PYPL nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của PayPal Holdings, Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của PYPL là 97.495B USD. Ngày thu nhập tiếp theo của PayPal Holdings, Inc là 9 Tháng 2, ước tính là 1.20 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu