SCYNEXIS, Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SCYX nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SCYNEXIS, Inc.

Doanh thu của SCYNEXIS, Inc. trong năm ngoái lên tới 5.00 M USD, phần lớn trong số đó — 5.09 M USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Innovative Medicines, năm trước mang lại 13.16 M USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SCYNEXIS, Inc. 5.09 M USD, và năm trước đó — 13.16 M USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia