ThredUp Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TDUP nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ThredUp Inc.

Doanh thu của ThredUp Inc. trong năm ngoái lên tới 288.38 M USD, phần lớn trong số đó — 174.99 M USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Consignment, năm trước mang lại 186.11 M USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ThredUp Inc. 240.94 M USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia