Tesla, Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TSLA nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Tesla, Inc.

Doanh thu của Tesla, Inc. trong năm ngoái lên tới 81.46B USD, phần lớn trong số đó — 77.55B USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Automotive, năm trước mang lại 51.03B USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của United States — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Tesla, Inc. 40.55B USD, và năm trước đó — 23.97B USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia