Universal Stainless & Alloy Products, Inc.Universal Stainless & Alloy Products, Inc.Universal Stainless & Alloy Products, Inc.

Universal Stainless & Alloy Products, Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

USAP nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Universal Stainless & Alloy Products, Inc.

Doanh thu của Universal Stainless & Alloy Products, Inc. trong năm ngoái lên tới 285.94 M USD, phần lớn trong số đó — 213.08 M USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Specialty Alloys, năm trước mang lại 160.35 M USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Universal Stainless & Alloy Products, Inc. 271.65 M USD, và năm trước đó — 192.01 M USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia