Exagen Inc.Exagen Inc.Exagen Inc.

Exagen Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

XGN nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của Exagen Inc.

Tổng tài sản của XGN cho Q4 23 là56.94 M USD, ít hơn 6.54% so với kỳ trước Q3 23. Và tổng nợ phải trả tăng 2.47% trong Q4 23 tới 34.25 M USD.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: USD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY