Yandex N.V
YNDX NASDAQ

YNDX
Yandex N.V NASDAQ
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

YNDX Biểu đồ Chứng khoán

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Dịch vụ Công nghệ
Công nghiệp: Phần mềm / Dịch vụ Internet
Yandex N.V. là một công ty công nghệ và Internet, và vận hành công cụ tìm kiếm Internet. Các phân khúc của Công ty bao gồm Tìm kiếm và Cổng thông tin, Thương mại điện tử, Taxi, Rao vặt và các doanh nghiệp Thử nghiệm. Phân khúc Tìm kiếm và Cổng thông tin của Công ty cung cấp một loạt các dịch vụ ở Nga, Ukraine, Belarus và Kazakhstan, trong đó có các dịch vụ tìm kiếm, dịch vụ dựa trên vị trí, được cá nhân hóa và di động, cho phép người dùng của Công ty tìm thông tin liên quan và khách quan để liên lạc và kết nối qua Internet, từ cả máy tính để bàn và thiết bị di động của họ. Công cụ tìm kiếm của Công ty cung cấp quyền truy cập vào một loạt các thông tin có sẵn trực tuyến. Công ty Yandex.Market cung cấp cho các nhà bán lẻ một nền tảng để tiếp cận khách hàng tìm kiếm thông tin về nhà bán lẻ, sản phẩm hoặc giá cụ thể. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, Yandex.Taxi đã hoạt động tại 46 thành phố trên khắp Nga, Georgia, Armenia, Kazakhstan, Belarus và Ukraine. Đơn vị kinh doanh Rao vặt của Công ty bao gồm Auto.ru, Yandex.Realty, Yandex.Jobs và Yandex.Travel.

Tin tức