ADANI PORT SPECIAL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ADANIPORTS nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của ADANI PORT SPECIAL trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của ADANIPORTS trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 10.22 INR trong khi ước tính là 10.28 INR, gây bất ngờ đến -0.63%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 69.20 B INR mặc dù con số ước tính là 68.28 B INR. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 11.35 INR còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 69.73 B INR. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của ADANIPORTS trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên