ADANI PORT SPECIAL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ADANIPORTS nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính ADANI PORT SPECIAL.

Tỷ lệ giá trên doanh số của ADANIPORTS là 11.02. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 18.71. Kể từ 2022, họ đã tuyển dụng 3.05 k người.

Chỉ số
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: INR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ