BAJAJ FINANCE LTD

BAJFINANCE NSE
BAJFINANCE
BAJAJ FINANCE LTD NSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BAJFINANCE fundamentals

Tóm tắt tài chính của BAJAJ FINANCE LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BAJFINANCE là 3.298T INR. EPS TTM của công ty là 116.61 INR, tỷ suất cổ tức là 0.37% và P/E là 47.03. Ngày thu nhập tiếp theo của BAJAJ FINANCE LTD là 26 Tháng 7, ước tính là 40.49 INR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu