BK OF BARODA

BANKBARODANSE
BANKBARODA
BK OF BARODANSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BANKBARODA nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của BK OF BARODA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BANKBARODA là 889.474B INR. EPS TTM của công ty là 19.03 INR, tỷ suất cổ tức là 1.66% và P/E là 9.04. Ngày thu nhập tiếp theo của BK OF BARODA là 10 Tháng 2, ước tính là 5.86 INR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu