Các Ngân hàng lớn (Công nghiệp)

18
Cổ phiếu
9698.405B
Giá trị vốn hóa thị trường
27.194M
Khối lượng
+1.31%
Thay đổi
−7.88%
Hiệu suất Tháng
+15.12%
Hiệu suất Năm
−7.55%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
BANDHANBNKBANDHAN BANK LTD227.70INR0.37%0.85INR
Bán
7.025M1.6B366.867BINR11.1120.42INR60.211K
BANKBARODABK OF BARODA163.60INR6.20%9.55INR
Theo dõi
72.557M11.87B846.293BINR6.8222.59INR79.806K
BANKINDIABK OF INDIA79.75INR2.57%2.00INR
Theo dõi
17.282M1.378B327.259BINR10.247.59INR51.825K
CENTRALBKCENTRAL BANK OF IN27.85INR−0.89%−0.25INR
Bán
9.365M260.815M241.764BINR17.061.65INR30.289K
CSBBANKCSB BANK LTD251.70INR1.72%4.25INR
Mua
449.223K113.069M43.666BINR8.2330.07INR4.663K
DHANBANKDHANLAXMI BANK LTD16.90INR−2.31%−0.40INR
Bán
1.906M32.215M4.276BINR12.651.37INR1.724K
IDBIIDBI BANK LTD49.90INR−0.60%−0.30INR
Bán
8.199M409.148M536.545BINR16.743.00INR17.43K
INDIANBINDIAN BANK294.80INR0.87%2.55INR
Mua
1.865M549.91M366.471BINR7.1740.76INR39.734K
INDUSINDBKINDUSIND BANK LTD1103.55INR2.57%27.65INR
Bán
9.207M10.16B855.67BINR12.2887.74INR33.582K
IOBINDIAN OVERSEAS BK26.75INR0.00%0.00INR
Bán
27.398M732.903M506.585BINR26.631.00INR22.369K
KOTAKBANKKOTAK MAHINDRA BAN1780.30INR1.05%18.55INR
Theo dõi
2.675M4.763B3.536TINR24.6271.78INR90K
MAHABANKBK OF MAHARASHTRA28.80INR−0.17%−0.05INR
Bán
24.954M718.673M193.838BINR9.163.15INR12.721K
PNBPUNJAB NATL BANK51.80INR1.97%1.00INR
Theo dõi
114.131M5.912B570.371BINR30.691.66INR103.144K
PSBPUNJAB & SIND BANK28.45INR1.43%0.40INR
Bán
1.2M34.127M192.828BINR13.272.11INR8.735K
RBLBANKRBL BANK LTD157.40INR1.25%1.95INR
Theo dõi
7.391M1.163B94.369BINR12.5713.11INR9.257K
SOUTHBANKSOUTH INDIA BANK17.70INR−1.12%−0.20INR
Bán
17.185M304.174M36.937BINR5.253.41INR9.219K
UNIONBANKUNION BK OF INDIA73.90INR0.68%0.50INR
Theo dõi
19.317M1.428B505.43BINR6.9110.61INR75.201K
YESBANKYES BANK16.45INR−2.37%−0.40INR
Bán
156.969M2.582B473.01BINR47.090.36INR24.346K