MRS BECTORS FOOD SPE LTDMRS BECTORS FOOD SPE LTDMRS BECTORS FOOD SPE LTD

MRS BECTORS FOOD SPE LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mục tiêu giá

1343.110.00 0.00%
Các chuyên gia 9 phân tích đưa ra dự báo giá trong vòng 1 năm cho BECTORFOOD có giá tối đa là — và giá tối thiểu là —.

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 9 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho BECTORFOOD trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo