EURO (I) FRESH FOODS LTDEURO (I) FRESH FOODS LTDEURO (I) FRESH FOODS LTD

EURO (I) FRESH FOODS LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

EIFFL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu EURO (I) FRESH FOODS LTD

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Ấn Độ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại EURO (I) FRESH FOODS LTD 1.43 B INR, và năm trước đó — 1.16 B INR.

Theo nguồn
Theo quốc gia