GULSHAN POLYOLS LTDGULSHAN POLYOLS LTDGULSHAN POLYOLS LTD

GULSHAN POLYOLS LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mục tiêu giá

382.000.00 0.00%
Các chuyên gia 1 phân tích đưa ra dự báo giá trong vòng 1 năm cho GULPOLY có giá tối đa là — và giá tối thiểu là —.

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 1 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho GULPOLY trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo

Các câu hỏi thường gặp

Theo các nhà phân tích, mục tiêu giá của GULPOLY382.00 INR với giá ước tính tối đa là 382.00 INR và giá ước tính tối thiểu là 382.00 INR. Kiểm tra xem dự báo này có đúng trong một năm hay không, đồng thời xem GULSHAN POLYOLS LTD biểu đồ giá cổ phiếu và theo dõi tình hình hiện tại với tin tức GULPOLYtin tức thị trường chứng khoán.