LARSEN & TOUBRO

LTNSE
LT
LARSEN & TOUBRONSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

LT nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của LARSEN & TOUBRO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của LT là 2.931T INR. EPS TTM của công ty là 68.37 INR, tỷ suất cổ tức là 1.05% và P/E là 30.53. Ngày thu nhập tiếp theo của LARSEN & TOUBRO là 27 Tháng 1, ước tính là 19.77 INR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu