MAHA RASHTRA APEX

MAHAPEXLTD NSE
MAHAPEXLTD
MAHA RASHTRA APEX NSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

MAHAPEXLTD financial statements

Tóm tắt tài chính của MAHA RASHTRA APEX với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của MAHAPEXLTD là 1.288B. EPS TTM của công ty là 23.53, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 3.86.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền