MADHYA BHARAT AGRO P. LTD

MBAPL NSE
MBAPL
MADHYA BHARAT AGRO P. LTD NSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

MBAPL financial statements

Tóm tắt tài chính của MADHYA BHARAT AGRO P. LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của MBAPL là 3.941B. EPS TTM của công ty là 10.31, lợi tức cổ tức là 0.28%, và P/E là 17.71.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền