RELIANCE INDS RELIANCE

RELIANCE NSE
RELIANCE
RELIANCE INDS NSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Năng lượng Mỏ
Công nghiệp: Lọc/Tiếp thị Dầu khí
Reliance Industries Ltd. tham gia vào thăm dò và sản xuất hydrocacbon, lọc dầu và tiếp thị, hóa dầu, bán lẻ và viễn thông. Công ty hoạt động thông qua các phân khúc sau: Dầu đến Hóa chất (O2C), Dầu & Khí đốt, Bán lẻ, Dịch vụ Kỹ thuật số, Dịch vụ Tài chính và Các mảng khác. Phân khúc O2C bao gồm lọc dầu, hóa dầu, bán lẻ nhiên liệu thông qua Reliance BP Mobility Limited, nhiên liệu hàng không và tiếp thị bán buôn số lượng lớn. Phân khúc Dầu khí bao gồm thăm dò, phát triển và sản xuất dầu thô và khí tự nhiên. Phân khúc Bán lẻ bao gồm bán lẻ tiêu dùng và nhiều dịch vụ liên quan. Phân khúc Dịch vụ Kỹ thuật số bao gồm việc cung cấp một loạt các dịch vụ kỹ thuật số. Phân khúc Dịch vụ Tài chính bao gồm việc quản lý và triển khai các nguồn lực đã xác định của công ty cho các hoạt động khác nhau bao gồm các dịch vụ tài chính phi ngân hàng và môi giới bảo hiểm. Phân khúc Khác tham gia vào lĩnh vực Truyền thông, phát triển SEZ và kinh doanh dệt may. Công ty được thành lập bởi Dhirubhai Hirachand Ambani vào năm 1966 và có trụ sở chính tại Mumbai, Ấn Độ.