Những nhà tạo lập thị trường

Chứng khoán Ấn Độ biến động nhất

Biến động của thị trường mang lại rủi ro, mà nhiều nhà giao dịch hy vọng có được lợi nhuận. Cổ phiếu Ấn Độ trong danh sách dưới đây có nhiều biến động nhất trên thị trường. Các cổ phiếu này được sắp xếp theo mức độ biến động hàng ngày và được cung cấp các số liệu quan trọng.
Biến động
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
TIGERLOGSTIGER LOGISTICS (INDIA) LTD
952.44%72.50 INR−89.50%333.449K13.297.678B INR6.8310.61 INR−64.11%0.00%Vận chuyển
PREMCAPMPREMIUM CAPITAL MARKET & INVES
37.58%1.64 INR+56.19%4010.84Tài chính
LOTUSEYELOTUS EYE HOSPITA
28.25%51.85 INR−19.98%3.86M74.541.352B INR30.481.70 INR−10.91%0.77%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
INDONGINDONG TEA COMPANY LIMITED
27.62%19.27 INR+4.16%16K1.03Công nghiệp Chế biến
GANONPROGANON PRODUCTS LIMITED
26.91%10.34 INR−3.90%226.4K1.39Dịch vụ Phân phối
CELLECORCELLECOR GADGETS L
25.00%238.65 INR−10.53%492K7.215.593B INR0.00%Khách hàng Lâu năm
SAGARSAGAR DIAMONDS LIMITED
24.98%30.34 INR−19.99%168K4.91Khách hàng Lâu năm
AVGAVG LOGISTICS LTD
23.93%616.60 INR−2.08%697.292K1.617.255B INR19.6131.44 INR0.16%Vận chuyển
SYLPHSYLPH TECHNOLOGIES LTD.
23.88%4.05 INR−14.19%4.201M4.47Dịch vụ Công nghệ
SIGACHISIGACHI INDUSTRIES LTD
23.87%72.40 INR−11.71%18.622M5.2926.525B INR49.261.47 INR−5.59%0.23%Công nghệ Sức khỏe
EMERALDEMERALD FINANCE LIMITED
23.69%32.22 INR+22.46%696.233K34.60Tài chính
COMFINCAPCOMFORT FINCAP LTD.
23.44%10.17 INR−3.05%102.921K0.75556.129M INR10.270.99 INR+17.88%0.00%Tài chính
ISLCONSULISL CONSULTING LTD.
22.59%31.49 INR−0.79%3.352K0.25736.32M INR24.781.27 INR0.00%Tài chính
NIESSPANIPPON INDIA MUTUAL FUND
22.20%102.65 INR+9.99%5457.77
PACEPACE E-COMMERCE VENTURES LIMIT
21.94%23.83 INR−4.72%115.2K1.16Bán Lẻ
MVGJLMANOJ VAIBHAV GEMS 'N' JEWELLE
20.27%222.05 INR−8.77%24.73K3.1812.503B INR0.00%Bán Lẻ
SWARNSARSWARNSARITA JEWELS INDIA LIMIT
20.05%38.50 INR+7.09%222.416K4.63755.114M INR9.663.99 INR+93.29%0.00%Khách hàng Lâu năm
SABSAB INDUSTRIES LIMITED
20.00%206.40 INR+8.63%2.62K4.792.753B INR4.7943.13 INR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
SCANPGEOMSCANPOINT GEOMATICS LTD.
20.00%5.70 INR−1.04%672.206K1.61762.38M INR73.740.08 INR−10.64%0.00%Dịch vụ Công nghệ
WEALTHWEALTH FRST PORT. MG. LTD
19.78%571.95 INR+19.99%62.139K19.894.997B INR20.1128.45 INR+73.18%0.64%Tài chính
ASHISASHIANA ISPAT LTD.
19.60%46.00 INR+19.45%57.617K6.74315.964M INR31.481.46 INR−56.63%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
GANGESSECUGANGES SECURITIES
19.50%150.90 INR+20.00%484.058K40.451.272B INR31.764.75 INR0.00%Tài chính
KIRANSY_BKIRAN SYNTEX LTD.
19.49%8.90 INR−4.09%3.556K0.70Công nghiệp Chế biến
VMSVMS INDUSTRIES LTD.
19.00%53.30 INR−0.19%227.887K6.36846.568M INR13.353.99 INR+833.21%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
KEMISTARKEMISTAR CORPORATION LIMITED
18.97%43.00 INR−4.04%9.534K3.18Công nghiệp Chế biến
DELTAMAGNTDELTA MFG LTD
18.97%118.15 INR+6.78%518.789K15.451.138B INR−9.14 INR+31.19%0.00%Sản xuất Chế tạo
SIMPLXREASIMPLEX REALTY LTD.
18.89%161.00 INR−3.30%4.838K2.11478.023M INR9.5916.79 INR+291.63%0.63%Tài chính
NITINCASTNITIN CASTINGS LIMITED
18.87%671.10 INR+11.85%3.763K1.673.019B INR32.8420.44 INR+79.50%0.13%Khoáng sản phi năng lượng
TIERRATIERRA AGROTECH LIMITED
18.60%81.39 INR+19.69%91.636K9.853.789B INRHàng tiêu dùng không lâu bền
PQIFPOLO QUEEN INDUSTRIAL AND FINT
18.55%44.94 INR−4.34%11.737K0.5715.354B INR889.900.05 INR−62.43%0.00%Bán Lẻ
ANLONANLON TECH SOL LTD
18.41%358.80 INR+20.00%77.6K6.221.676B INR0.00%Dịch vụ Phân phối
GKBGKB OPHTHALMICS LTD.
18.30%90.74 INR+13.43%10.932K3.39402.289M INR−7.57 INR−258.81%0.00%Công nghệ Sức khỏe
DCMNVLDCM NOUVELLE LTD
18.26%223.95 INR+17.87%1.057M33.893.393B INR−3.60 INR−120.98%0.00%Công nghiệp Chế biến
KLLKAUSHALYA LOGISTIC
18.09%102.80 INR−3.25%348.8K1.641.969B INR0.00%Vận chuyển
SILINVSIL INVESTMENTS
18.05%546.95 INR+20.00%69.916K9.014.843B INR14.5837.51 INR+55.36%0.55%Tài chính
COSPOWERCOSPOWER ENGINEERING LIMITED
17.46%259.40 INR+4.07%2.5K0.37373.875M INR−2.61 INR−152.02%0.00%Sản xuất Chế tạo
SUPERTEXSUPERTEX INDUSTRIES LTD.
17.43%13.73 INR−5.83%36.083K1.47163.088M INR23.960.57 INR0.00%Công nghiệp Chế biến
AASTAFINAASTAMANGALAM FINANCE LIMITED
17.30%46.30 INR−6.46%21.154K2.79435.865M INR11.534.02 INR+100.60%0.00%Tài chính
GCKLGALAXY CLOUD KITCHENS LIMITED
17.22%15.65 INR+4.33%6.587K1.42672.717M INR−4.10 INR−457.91%0.00%Dịch vụ Khách hàng
INNOVATORSINNOVATORS FACADE SYSTEMS LIMI
17.17%172.20 INR−3.34%55.2K3.773.538B INR26.396.52 INR+2350.21%0.00%Công nghiệp Chế biến
NILACHALNILACHAL REFRACTORIES LTD.
17.11%87.83 INR+9.99%82.455K2.861.548B INR−0.61 INR+42.39%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
YUDIZYUDIZ SOLUTIONS LTD
17.06%117.00 INR−13.88%93.6K4.161.402B INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
NUTECGLOBNUTECH GLOBAL LTD.
17.04%32.90 INR+4.44%4640.70Công nghiệp Chế biến
NATPLASTINATIONAL PLASTIC TECHNOLOGIES
16.92%512.65 INR+14.53%56.028K6.442.591B INR38.7313.24 INR+77.09%0.23%Công nghiệp Chế biến
11DPDNIPPON INDIA MUTUAL FUND
16.34%2.02 INR−14.04%1.546K0.31
SHINEFASHSHINE FASHIONS (INDIA) LIMITED
16.34%211.20 INR−14.04%4K0.71654.732M INR25.068.43 INR0.00%Công nghiệp Chế biến
LESHAINDLESHA INDUSTRIES LTD.
15.81%4.41 INR+2.56%188.306K1.21459.367M INR7.650.58 INR+737.16%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
GULFPETROGP PETROLEUMS LTD
15.73%82.90 INR+15.54%5.17M10.793.496B INR17.194.82 INR+60.79%0.00%Năng lượng Mỏ
EVANSEVANS ELECTRIC LIMITED
15.52%222.85 INR+16.01%22K4.89554.288M INR14.7015.16 INR+179.22%0.99%Dịch vụ Khách hàng
PERFEPAPERFECTPAC LTD.
15.24%111.20 INR+5.90%4.23K3.88723.222M INR16.986.55 INR+139.48%1.84%Công nghiệp Chế biến
GENUSPRIMEGENUS PRIME INFRA LIMITED
15.17%21.18 INR−6.41%23.555K2.40322.859M INR−1.33 INR−472.52%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
KONSTELECKONSTELEC ENGINEER
15.08%208.30 INR−6.21%228K1.333.354B INR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
BBTCLB&B TRIPLEWALL CONT LTD
15.06%295.50 INR+6.62%248.401K35.625.506B INR31.629.35 INR−21.56%0.37%Công nghiệp Chế biến
ALPEXSOLARALPEX SOLAR LTD
14.88%360.50 INR−6.21%339.6K9.406B INR0.00%Công nghệ Điện tử
PRIMEURBPRIME URBAN DEVELOPMENT INDIA
14.82%9.31 INR+4.72%1260.06249.118M INR−0.77 INR−197.41%0.00%Tài chính
GPTINFRAGPT INFRAPROJECTS
14.82%189.10 INR−8.11%211.659K2.4911.425B INR21.138.95 INR+63.66%1.78%Dịch vụ Công nghiệp
RICOAUTORICO AUTO INDS
14.81%134.55 INR+3.46%28.917M4.6716.748B INR37.643.57 INR+36.30%0.61%Sản xuất Chế tạo
AUSTENGAUSTIN ENGINEERING CO.LTD.
14.75%202.75 INR−7.63%17.027K0.71745.64M INR21.249.55 INR−13.22%0.00%Sản xuất Chế tạo
SOUTHWESTSOUTH WEST PINNACL
14.74%118.35 INR−8.43%399.5K2.373.594B INR35.883.30 INR−4.34%0.58%Năng lượng Mỏ
SPECFOODSPECTRUM FOODS LTD.
14.70%57.00 INR+4.11%105.968K1.95271.073M INR8.966.36 INR+30.64%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SBRANDSSANGHVI BRANDS LIMITED
14.67%23.25 INR−4.08%2K0.19240.607M INR−0.02 INR+99.72%0.00%Dịch vụ Khách hàng
MADHUDINMADHUSUDAN INDUSTRIES LTD.
14.54%81.47 INR+11.60%23.103K2.03396.567M INR8.709.36 INR+352.48%0.00%Tài chính
ANNAINFRAANNA INFRASTRUCTURES LTD.
14.52%32.32 INR+15.31%4.531K2.68Tài chính
NAYSAANAYSAA SECURITIES LIMITED
14.46%252.95 INR+1.42%13.301K0.542.661B INR1011.400.25 INR−45.14%0.00%Tài chính
KONARKSYKONARK SYNTHETIC LTD.
14.45%24.46 INR−3.51%2.335K2.50140.437M INR−15.07 INR−411.78%0.00%Công nghiệp Chế biến
ZMULTIPUMULTIPURPOSE TRADING & AGENCIE
14.42%9.34 INR−5.08%2.284K1.11Tài chính
MURUDCERAMURUDESHWAR CERAMI
14.36%59.40 INR+6.93%912.74K10.153.059B INR52.161.14 INR+29.73%0.94%Sản xuất Chế tạo
SITINETSITI NETWORKS LTD
14.29%0.75 INR0.00%4.597M2.53723.804M INR−3.53 INR−12.25%0.00%Dịch vụ Khách hàng
BHELBHARAT HEAVY ELECT
14.15%267.85 INR+13.54%166.127M4.70818.981B INR−0.34 INR−115.37%0.17%Sản xuất Chế tạo
Bán
GSSGSS INFOTECH LTD
14.13%175.10 INR−10.04%621.124K1.833.138B INR−0.12 INR−100.61%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ECORECOECO RECYCLING LTD.
14.09%476.10 INR−4.38%12.111K0.439.633B INR75.866.28 INR+12.34%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
SMSPHARMASMS PHARMACEUTICAL
14.08%168.40 INR+10.61%4.188M7.5712.457B INR36.774.58 INR0.20%Công nghệ Sức khỏe
ARIESARIES AGRO LTD
14.06%324.60 INR+8.16%2.721M17.053.716B INR26.9412.05 INR−19.32%0.35%Công nghiệp Chế biến
CINEVISTACINEVISTA LTD
14.03%20.15 INR−4.95%113.036K0.541.219B INR−4.75 INR−69.89%0.00%Dịch vụ Khách hàng
LPDCLANDMARK PROP DEV
13.97%9.65 INR−3.02%135.627K1.111.307B INR−0.45 INR−851.28%0.00%Tài chính
RISHITECHRISHI TECHTEX LTD.
13.88%53.00 INR+11.60%98.913K6.14334.295M INR24.782.14 INR+77.50%0.00%Công nghiệp Chế biến
MEGASOFTMEGASOFT LTD
13.80%95.60 INR+7.84%1.174M0.956.302B INR−0.28 INR−126.97%0.00%Dịch vụ Công nghệ
TRANSCHEMTRANSCHEM LTD.
13.62%35.68 INR−1.60%2.788K0.58428.4M INR13.012.74 INR+139.74%0.00%Công nghệ Sức khỏe
AMJLANDAMJ LAND HOLDINGS
13.55%41.85 INR+10.86%525.149K8.331.553B INR21.511.95 INR−27.59%0.53%Tài chính
RAJPALAYAMRAJAPALAYAM MILLS LTD.
13.45%889.00 INR−2.31%13.78K1.328.235B INR12.6570.29 INR−9.62%0.11%Công nghiệp Chế biến
WHBRADYW.H.BRADY & CO.LTD.
13.40%561.95 INR+3.46%6510.851.414B INR18.1331.00 INR+35.65%0.00%Sản xuất Chế tạo
REGENCYREGENCY FINCORP LIMITED
13.31%13.22 INR+6.87%67.406K1.16Tài chính
MAXIMUSMAXIMUS INTERNATIONAL LIMITED
13.30%27.19 INR+6.84%970.036K4.363.047B INR52.350.52 INR−4.57%0.00%Dịch vụ Phân phối
SRINACHASRI NACHAMMAI COTTON MILLS LTD
13.20%34.59 INR+3.25%1.912K0.39144.05M INR−15.75 INR−727.26%0.00%Công nghiệp Chế biến
JASCHJASCH INDUSTRIES LTD.
13.14%229.00 INR−6.53%17.093K0.281.653B INR7.0832.33 INR+10.99%0.00%Công nghiệp Chế biến
MEGATHERMMEGATHERM INDUCTIO
13.13%339.00 INR−7.55%246K0.956.909B INR0.00%Sản xuất Chế tạo
COMPUSOFTCOMPUCOM SOFTWARE
13.05%29.15 INR−5.97%255.849K3.072.385B INR30.180.97 INR+70.14%1.33%Dịch vụ Công nghệ
DECNGOLDDECCAN GOLD MINES LTD.
13.01%110.40 INR−3.41%301.181K1.3016.98B INR440.720.25 INR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
COMCLCOMFORT COMMOTRADE LTD.
12.99%24.69 INR−3.63%29.056K1.03250.7M INR2.489.94 INR+173.98%0.00%Tài chính
METALCOMETAL COATINGS (INDIA) LTD.
12.97%94.75 INR+5.22%27.315K2.78Khoáng sản phi năng lượng
SOUTHWESTSOUTH WEST PINNACLE EXPLORATIO
12.92%118.55 INR−7.35%69.444K4.133.594B INR35.943.30 INR−4.34%0.58%Năng lượng Mỏ
NATHUECNATURA HUE CHEM LTD.
12.86%7.60 INR+2.29%5.024K0.37Vận chuyển
ARISEARIHANTS SECURITIES LTD.
12.75%22.69 INR−0.92%5.944K0.14Tài chính
JUNIPERJUNIPER HOTELS LIMITED
12.73%444.85 INR−10.13%86.088K82.732B INR0.00%Dịch vụ Khách hàng
INSPIREINSPIRE FILMS LIMI
12.71%38.15 INR−11.28%8K0.12585.2M INR0.00%Dịch vụ Khách hàng
MITSHIMITSHI INDIA LIMITED
12.68%26.00 INR+2.44%10.798K0.56Công nghiệp Chế biến
AJANTSOYAJANTA SOYA LTD.
12.68%33.65 INR+7.17%486.712K5.822.578B INR278.330.12 INR−91.67%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PATINTLOGPATEL INTEGRATED L
12.68%27.05 INR+5.25%2.746M1.461.623B INR33.540.81 INR−28.84%0.40%Vận chuyển
SCAGROSC AGROTECH LIMITED
12.66%14.34 INR−2.32%5.583K1.89Hàng tiêu dùng không lâu bền
SANGHVIMOVSANGHVI MOVERS
12.65%1088.15 INR−6.78%597.342K3.3851.775B INR27.0440.24 INR+80.10%0.33%Tài chính
Mua