Cổ phiếu có biến động cao nhất

Sự biến động của cổ phiếu là sự dao động của giá trong bất kỳ khung thời gian nhất định nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, sự biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30% trong thời gian yên tĩnh. Sự dao động giá cả không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
VISESHINFO VISESH INFOTECNICS 0.05-50.00%-0.05Sức bán mạnh4.552M377.444M2.840.04316.00Công nghệ
UVSL UTTAM VALUE STEELS 0.100.00%0.00Bán11.460M660.810M-0.791168.00Vật liệu cơ bản
RAJRAYON RAJ RAYON INDUSTRI 0.200.00%0.00Bán528.842K69.291M-1.5297.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FCSSOFT FCS SOFTWARE SOLUT 0.200.00%0.00Sức bán mạnh556.085K341.911M-0.35981.00Công nghệ
JSHL JLA INFRAVILLE SHOPPERS LIMITE 5.9510.59%0.57Mua15.000K
NAKODA NAKODA LTD 0.200.00%0.00Mua20.148K60.000M-15.81825.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KSERASERA KSS LTD 0.200.00%0.00Mua291.668K427.175M-2.04Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AUSTRAL GREENEARTH RES&PRO 0.15-25.00%-0.05Bán4243.544M-0.22494.00Năng lượng
ASHFL AKME STAR HOUSING FINANCE LIMI 83.909.17%7.05Mua960928.271M32.262.43Tài chính
GOKULAGRO GOKUL AGRO RES LTD 13.00-6.14%-0.85Bán98.906K1.827BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
THIRUSUGAR THIRU AROORAN SUGARS LTD. 22.00-8.52%-2.05Bán1.107K245.573M700.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SRSLTD SRS LTD 0.40-0.00%-0.00Bán474.395K111.433M0.281.421822.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
STARLIT STARLIT POWER SYSTEMS LIMITED 11.750.00%0.00Bán871
KRITINUT KRITI NUTRIENTS LTD 28.25-8.58%-2.65Bán30.233K1.548B9.803.15Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
INDSILHYD INDSIL HYDRO POWER AND MANGANE 109.35-13.04%-16.40Bán32.843K3.492B20.326.19Vật liệu cơ bản
CUPID CUPID LTD(INDIA) 188.75-17.81%-40.90Sức bán mạnh244.396K2.553B14.9415.37Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SPLIL SPL INDUSTRIES LTD. 23.701.50%0.35Bán2730.800M13.591.85Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NATPLAS NATIONAL PLASTIC INDUSTRIES LT 40.55-6.67%-2.90Bán5.785K396.681M12.183.57Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CUPID CUPID LTD. 188.80-17.25%-39.35Sức bán mạnh37.787K2.553B14.9415.37Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
RCRL RCL RETAIL LTD. 12.65-13.36%-1.95Sức bán mạnh117.000K179.726M180.870.087.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MEGASOFT MEGASOFT LTD 7.05-14.02%-1.15Bán309.637K362.992M21.870.37885.00Dịch vụ Viễn thông
SAMTEL SAMTEL COLOUR 0.200.00%0.00Sức bán mạnh6.880K17.099MCông nghiệp
SWARNSAR SWARNSARITA GEMS LIMITED 11.50-19.86%-2.85Sức bán mạnh15.685K299.582M6.892.08137.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KECL KIRLOSKAR ELECTRIC 17.45-7.43%-1.40Sức bán mạnh138.775K1.252B1742.00Công nghiệp
UNIPLY UNIPLY INDUSTRIES 70.850.85%0.60Bán942.421K9.983B25.622.74Vật liệu cơ bản
NATECO NATCO ECONOMICALS LIMITED 75.50-4.61%-3.65Bán57.249K
KAVVERITEL KAVVERI TELECOM PR 8.95-10.05%-1.00Bán87.653K200.236M-14.775430.00Công nghệ
VASINFRA VAS INFRASTRUCTURE LTD. 5.7414.34%0.72Bán14272.405M-14.88Tài chính
AVONMORE AVONMORE CAPITAL & MANAGEMENT 17.65-15.55%-3.25Bán44.709K507.262M2.0410.27Tài chính
KESARENT KESAR ENTERPRISES LTD. 28.15-0.53%-0.15Bán290299.870M-46.36Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
NAGPI NAGPUR POWER & INDUSTRIES LTD. 32.458.17%2.45Bán500392.865MCông nghiệp
WESTLIFE WESTLIFE DEVELOPMENT LTD. 359.60-2.82%-10.45Mua43.573K57.575B442.860.847805.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IPRU2591 ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND 9.77-9.95%-1.08Bán1.511K
LAL LORENZINI APPARELS LIMITED 5.000.00%0.00Bán050.695M11.640.43Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RIBATEX RIBA TEXTILES LTD. 74.857.01%4.90Mua71.624K675.218M12.735.49400.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MEGASOFT MEGASOFT LTD. 7.01-14.09%-1.15Bán46.732K362.992M21.870.37885.00Dịch vụ Viễn thông
SIMPLEXCAS SIMPLEX CASTINGS LTD. 112.355.99%6.35Bán1.576K634.325M18.905.61Vật liệu cơ bản
UDAYJEW UDAY JEWELLERY INDUSTRIES LIMI 87.909.88%7.90Mua33.096K1.349B40.751.96Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GOKULAGRO GOKUL AGRO RESOURCES LTD 13.00-6.14%-0.85Bán9.368K1.827BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BLOOM BLOOM DEKOR LTD. 32.20-4.17%-1.40Sức bán mạnh6.687K230.160M-2.20Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EMMESSA EMMESSAR BIOTECH & NUTRITION L 25.20-5.97%-1.60Sức bán mạnh531
MUKESHB MUKESH BABU FINANCIAL SERVICES 86.20-8.44%-7.95Bán2.602K656.310MTài chính
SPICEISL SPICE ISLANDS APPARELS LTD. 16.20-10.00%-1.80Bán21
MHLXMIRU MAHALAXMI RUBTECH LTD. 38.95-5.12%-2.10Sức bán mạnh834546.797M13.423.59Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AIIL AUTHUM INVESTMENT & INFRASTRUC 37.200.95%0.35Mua9424.810M7.095.20Tài chính
UNIPLY UNIPLY INDUSTRIES LTD. 69.95-1.76%-1.25Bán137.301K9.983B25.622.74Vật liệu cơ bản
SPYL SHEKHAWATI POLY 0.25-16.67%-0.05Sức bán mạnh68.777K103.410M-0.4088.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GOENKA GOENKA DIAMOND & J 0.30-0.00%-0.00Bán55.231K95.100M3.150.10172.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ANG ANG LIFESCIENCES INDIA LIMITED 68.75-11.86%-9.25Bán9.600K404.299M10.867.18213.00Chăm sóc sức khỏe
MVL MVL LTD 0.3020.00%0.05Mua5.811K150.311M-0.39Tài chính
SEASONST SEASONS TEXTILES LTD. 15.055.61%0.80Sức bán mạnh27.745K
GGENG G G ENGINEERING LIMITED 53.50-6.79%-3.90Bán6.000K240.408M21.822.63Vật liệu cơ bản
SCANPGEOM SCANPOINT GEOMATICS LTD. 27.55-4.17%-1.20Mua181.287K1.296B98.940.2936.00Công nghệ
INTENTECH INTENSE TECHNOLOGI 54.85-6.80%-4.00Bán17.948K1.307B30.022.00Công nghệ
AMCOIND AMCO INDIA LTD. 27.70-2.46%-0.70Sức bán mạnh974
CONART CONART ENGINEERS LTD. 29.75-1.16%-0.35Sức bán mạnh14.433K94.514M7.673.93Công nghiệp
ORTEL ORTEL COMMUNICATIO 11.4018.75%1.80Bán80.792K316.578M-31.281898.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SAPL SAR AUTO PRODUCTS LIMITED 207.309.86%18.60Mua202899.099M557.760.34Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HINDSYNTEX HIND SYNTEX 5.758.49%0.45Bán1.224K73.132M-2.20Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BKMINDST BKM INDUSTRIES LIMITED 20.957.44%1.45Bán74.459K1.321B10.931.84Vật liệu cơ bản
SUPREMETEX SUPREME TEX MART 0.55-8.33%-0.05Sức bán mạnh23.708K40.938M-21.35Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ANGEL ANGEL FIBERS LIMITED 28.605.34%1.45Bán120.000K678.750MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KANDAGIRI KANDAGIRI SPINNING MILLS LTD. 24.10-5.30%-1.35Bán21797.963M-28.84Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RANASUG RANA SUGARS LTD 3.10-4.62%-0.15Sức bán mạnh255.560K499.003M-5.641050.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TMRVL THE MANDHANA RETAI 53.10-11.13%-6.65Sức bán mạnh28.861K1.319B14.604.09Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SVGLOBAL S V GLOBAL MILL LTD. 100.95-1.32%-1.35Bán1.264K2.283B154.020.66Tài chính
BHARATGEAR BHARAT GEARS LTD. 145.65-3.42%-5.15Sức bán mạnh2.176K1.232B19.367.811306.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MUKANDENGG MUKAND ENGINEERS LTD. 25.05-8.74%-2.40Bán18.351K333.169M-8.6380.00Công nghiệp
PRIMEPRO PRIME PROPERTY DEVELOPMENT COR 23.95-4.77%-1.20Bán950426.823M13.561.86Tài chính
PREMIERPOL PREMIER POLYFILM L 26.80-7.11%-2.05Bán3.389K604.364M12.822.25Vật liệu cơ bản
GEE GEE LTD. 29.900.00%0.00Mua440706.414M18.461.62Công nghiệp
KLRFM KOVILPATTI LAKSHMI ROLLER FLOU 51.70-4.26%-2.30Bán3.562K299.240M17.173.14Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PCJEWELLER PC JEWELLER LTD. 70.95-9.04%-7.05Bán4.539M30.788B7.6710.172504.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MUKTAARTS MUKTA ARTS 38.10-5.58%-2.25Bán106.007K911.313M-2.26Công nghệ
PIONRINV PIONEER INVESTCORP LTD. 30.60-2.39%-0.75Bán722404.249M0.7343.70Tài chính
GNA GNA AXLES LTD 408.30-7.02%-30.85Sức bán mạnh634.004K9.427B18.5423.691093.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
INDCEMCAP INDIA CEMENTS CAPITAL LTD. 4.800.63%0.03Bán2.341K103.539MTài chính
GNA G N A AXLES LIMITED 409.95-6.69%-29.40Bán47.335K9.427B18.5423.691093.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SVARTCORP SWASTI VINAYAKA ART AND HERITA 4.272.64%0.11Bán16.546K166.400M6.800.61Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HPL HPL ELECTRIC AND P 70.65-11.19%-8.90Sức bán mạnh167.378K5.115B18.614.271900.00Công nghiệp
THANGAMAYL THANGAMAYIL JEWELLERY LTD 416.906.24%24.50Sức bán mạnh7335.574B24.2616.751213.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RAMASIGNS RAMASIGNS INDUSTRIES LIMITED 16.5017.02%2.40Mua529170.117MVật liệu cơ bản
KFBL KOTHARI FERMENTATION & BIOCHEM 82.85-3.16%-2.70Mua4.663K1.283B24.153.54Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PREMIERPOL PREMIER POLYFILM LTD. 25.55-14.41%-4.30Bán1.496K604.364M12.822.25Vật liệu cơ bản
ORTEL ORTEL COMMUNICATIONS LIMITED 11.4020.00%1.90Bán1.301K316.578M-31.281898.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
APMIN APM INDUSTRIES LTD. 47.401.94%0.90Bán5.735K1.005B6.257.43Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HIRECT HIND RECTIFIERS LT 100.05-5.12%-5.40Bán7.353K1.747B141.690.74Công nghệ
AMFL A & M FEBCON LIMITED 10.20-8.93%-1.00Bán32.000K
COMFINTE COMFORT INTECH LTD. 0.92-6.12%-0.06Sức bán mạnh44.307K313.539M8.540.11Tài chính
AMTL ADVANCE METERING TECHNOLOGY LT 16.40-6.29%-1.10Bán9.496K281.006M-0.55Công nghiệp
NUTEK NU TEK INDIA LTD 0.700.00%0.00Bán39.983K108.163M-2.111083.00Dịch vụ Viễn thông
3PLAND 3P LAND HOLDINGS LTD. 13.5319.84%2.24Bán1
KAVVERITEL KAVVERI TELECOM PRODUCTS LTD. 8.91-8.99%-0.88Bán1.941K200.236M-14.775430.00Công nghệ
HRYNSHP HARIYANA SHIP BREAKERS LTD. 69.25-6.42%-4.75Bán6.373K456.333M4.6515.93Vật liệu cơ bản
INDIAHOME INDIA HOME LOAN LTD. 82.50-1.90%-1.60Bán90.401K1.201B40.462.08Tài chính
PANCHMAHQ PANCHMAHAL STEEL LTD. 32.65-10.67%-3.90Bán79697.313M128.070.29Vật liệu cơ bản
HFIL HIMALAYA FOOD INTERNATIONAL LI 23.20-9.73%-2.50Sức bán mạnh134.431K1.487B-0.141240.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KARMAENG KARMA ENERGY LTD. 24.30-5.81%-1.50Bán1.106K295.611MCông ty dịch vụ công cộng
SKYIND SKY INDUSTRIES LTD. 34.35-10.78%-4.15Bán1.140K168.876M9.753.95336.00Vật liệu cơ bản
KHANDSE KHANDWALA SEC LTD 16.752.76%0.45Mua614194.606M-0.51Tài chính
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Screener Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất