Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Ấn Độ

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
VISESHINFO VISESH INFOTECNICS
0.100.00%0.00Mua14.258M377.444M-0.03316.00Công nghệ
RAJRAYON RAJ RAYON INDUSTRI
0.100.00%0.00Mua78.855K34.645M-1.2397.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KSERASERA KSS LTD
0.150.00%0.00Mua340.611K320.381M-2.06Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
UVSL UTTAM VALUE STEELS
0.1550.00%0.05Sức mua mạnh1.664M991.211M-0.791168.00Vật liệu cơ bản
SKL SUPER FINE KNITTERS LIMITED
8.9420.00%1.49Mua60.000K110.794M13.720.65Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AVL ADITYA VISION LIMITED
52.600.00%0.00Bán0742.212M21.152.49Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BENARA BENARA BEARINGS AND PISTONS LI
27.452.23%0.60Sức bán mạnh122.000K486.065MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GLEAM GLEAM FABMAT LIMITED
6.260.00%0.00Sức bán mạnh0
SRSLTD SRS LTD
0.300.00%0.00Mua96.762K83.575M0.211.421822.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SUJANAUNI SUJANA UNIV IND
0.300.00%0.00Mua68.176K50.915M0.074.07Vật liệu cơ bản
NAYSAA NAYSAA SECURITIES LIMITED
26.60-1.30%-0.35Mua20.000K
KREBSBIOLR KREBS BIOCHEMICALS & INDUSTRIE
8.3539.17%2.350
RIDDHICORP RIDDHI CORPORATE SERVICES LIMI
52.00-12.16%-7.20Bán84.000K591.500M90.110.58Công nghiệp
NAGAROIL NAGARJUNA OIL REFI
0.4014.29%0.05Theo dõi6.505M171.273M-2.73Năng lượng
SWARNSAR SWARNSARITA GEMS LIMITED
12.637.31%0.86Sức mua mạnh126.066K263.179M5.892.14137.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TANAA TANEJA AEROSPACE & AVIATION LT
35.407.60%2.50Sức mua mạnh83.447K882.548MCông nghiệp
NKIND NK INDUSTRIES
42.30-9.23%-4.30Mua85.413K254.219MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
NKIND N.K.INDUSTRIES LTD.
42.60-10.13%-4.80Mua11.957K254.219MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
INOVSYNTH INNOVASSYNTH INVESTMENTS LTD.
9.1714.77%1.18Mua22222.629M-0.20Tài chính
SALASAR SALASAR TECHNO ENG
198.50-12.96%-29.55Sức bán mạnh229.787K2.637B8.5823.14Vật liệu cơ bản
CNIRESLTD CNI RESEARCH LTD.
1.96-0.51%-0.01Sức bán mạnh25.702K225.018M552.110.00Công nghiệp
MVL MVL LTD
0.200.00%0.00Sức bán mạnh149.564K120.249M-0.00Tài chính
FCSSOFT FCS SOFTWARE SOLUT
0.200.00%0.00Sức bán mạnh666.987K341.911M-0.45981.00Công nghệ
GEMINI GEMINI COMM LTD
0.250.00%0.00Mua33.181K30.974M-5.282200.00Công nghệ
ADVITIYA ADVITIYA TRADE INDIA LIMITED
42.10-19.73%-10.35Bán8.000K
CHOTHANI CHOTHANI FOODS LIMITED
5.57-12.83%-0.82Bán30.000K28.741M14.880.37Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GUJHYSPIN GUJARAT HY-SPIN LIMITED
5.13-8.06%-0.45Bán400.000K
SAKUMA SAKUMA EXPORTS LTD
28.05-12.62%-4.05Bán3.075M5.982BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ABSLNN50ET ADITYA BIRLA SUN L
319.29-0.65%-2.10Mua213
ORBTEXP ORBIT EXPORTS LTD
104.45-8.38%-9.55Bán37.588K2.871B14.067.58501.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ANGEL ANGEL FIBERS LIMITED
15.00-18.92%-3.50Bán16.000K375.000M10.761.39Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VMS VMS INDUSTRIES LTD.
17.800.00%0.00Bán0293.227M10.781.6540.00Công nghiệp
ORIENTLTD ORIENT PRESS LTD.
151.65-1.59%-2.45Bán1291.444B232.300.62500.00Vật liệu cơ bản
SAKUMA SAKUMA EXPORTS LTD.
28.15-12.17%-3.90Bán271.396K5.982BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
THEINVEST THE INVESTMENT TRU
176.6517.03%25.70Mua24.088K9.013B11.7914.9924.00Tài chính
VIRAT VIRAT INDUSTRIES LTD.
66.3020.00%11.05Mua11.835K326.415M35.251.88Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SALASAR SALASAR TECHNO ENGINEERING LIM
200.90-11.73%-26.70Sức bán mạnh14.982K2.637B8.5823.14Vật liệu cơ bản
SAMBHAAV SAMBHAAV MEDIA LTD.
5.1317.66%0.77Mua58.782K945.999M12.810.39Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CMI CMI LTD.
147.90-1.66%-2.50Mua3.367K2.218B8.5517.27Công nghiệp
STELLAR STELLAR CAPITAL SERVICES LTD
6.02-9.88%-0.66Mua96.000K
REFNOL REFNOL RESINS & CHEMICALS LTD.
19.65-6.21%-1.30Bán4.206K
VIVIDHA VISAGAR POLYTEX
0.550.00%0.00Bán392.636K148.335M7.640.07Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TOYAMIND TOYAM INDUSTRIES LIMITED
4.5117.14%0.66Sức mua mạnh12.132M958.330M-0.40Tài chính
VISASTEEL VISA STEEL LTD
7.102.90%0.20Mua54.308K822.106M-57.641101.00Vật liệu cơ bản
VISASTEEL VISA STEEL LTD.
6.990.72%0.05Bán5.022M822.106M-57.641101.00Vật liệu cơ bản
AARVEEDEN AARVEE DENIMS & EX
24.407.49%1.70Mua152.386K572.419M38.110.64581.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SPICEJET SPICEJET LTD.
91.6516.38%12.90Sức mua mạnh8.530M54.964B9.869.308447.00Công nghiệp
VELHO VELAN HOTELS LTD.
4.771.71%0.08Mua5.715K152.469M-0.650.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SAMBHAAV SAMBHAAV MEDIA LTD
4.9519.28%0.80Mua163.759K945.999M12.810.39Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NOIDATOLL NOIDA TOLL BRIDGE
6.3020.00%1.05Mua594.457K1.173B8.00Công nghiệp
NOIDATOLL NOIDA TOLL BRIDGE COMPANY LTD.
6.3119.96%1.05Mua122.736K1.173B8.00Công nghiệp
THEINVEST THE INVESTMENT TRUST OF INDIA
178.5019.00%28.50Mua5.019K9.013B11.7914.9924.00Tài chính
TIMESGTY TIMES GUARANTY LTD.
40.3513.03%4.65Mua33.582K366.385M-0.12Công nghiệp
TIMESGTY TIMES GUARANTY
40.7013.06%4.70Mua203.431K366.385M-0.12Công nghiệp
KPEL K.P. ENERGY LIMITED
192.000.00%0.00Sức bán mạnh2022.134BCông ty dịch vụ công cộng
BEARDSELL BEARDSELL LIMITED
15.30-1.61%-0.25Bán1.778K436.955MCông nghiệp
VIKASWSP VIKAS WSP LTD.
15.8819.58%2.60Mua3.005M3.247B7.672.07700.00Vật liệu cơ bản
MANOMAY MANOMAY TEX INDIA LIMITED
35.100.72%0.25Bán108.000K445.186M11.882.95Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RAMINFO RAMINFO LIMITED
45.655.31%2.30Sức mua mạnh12.857K286.711M29.901.5362.00Công nghệ
MSL MANGALAM SEEDS LIMITED
58.15-3.88%-2.35Bán11.827K638.496M19.712.95Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KINGSINFR KINGS INFRA VENTURES LIMITED
21.403.63%0.75Mua841503.161M21.520.99Công nghiệp
BRIGHTBR BRIGHT BROTHERS LTD.
65.10-7.33%-5.15Sức bán mạnh44.499K369.783M29.462.21Vật liệu cơ bản
DIGJAMLTD DIGJAM LIMITED
4.06-7.31%-0.32Bán68.586K359.324M-4.69Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
INDBANK INDBANK MERCH BANK
9.803.16%0.30Mua76.641K434.906M-0.2391.00Tài chính
SUNRETAIL SUN RETAIL LIMITED
49.250.00%0.00Sức mua mạnh0477.627MTài chính
JFL JHANDEWALAS FOODS LIMITED
25.000.00%0.00Bán4.000K256.509M8.103.09Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SPSL SHREE PRECOATED STEELS LTD.
0.3317.86%0.05Mua51.416K
HISARMET HISAR METAL INDUSTRIES LTD.
42.401.92%0.80Mua444
CTL CAPITAL TRADE LINKS LTD
4.041.25%0.05Mua36.497K205.959M18.680.22Tài chính
MOHITIND MOHIT INDUSTRIES LTD.
9.03-3.94%-0.37Bán2.246K124.587M10.930.80Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AXISCADES AXISCADES
62.25-5.25%-3.45Bán19.044K2.332B-5.662111.00Công nghiệp
GARVIND GARV INDUSTRIES LIMITED
6.9020.00%1.15Mua10.000K
SITASHREE SITA SHREE FOOD PR
0.707.69%0.05Mua41.041K19.484M-11.36150.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ZENITHBIR ZENITH BIRLA(INDIA
0.650.00%0.00Mua199.252K85.332M0.00Vật liệu cơ bản
GAMMNINFRA GAMMON INFRASTRUCT
0.650.00%0.00Bán680.748K691.248M-2.32241.00Công nghiệp
GOENKA GOENKA DIAMOND & J
0.3516.67%0.05Mua75.193K110.950M3.670.10172.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SPYL SHEKHAWATI POLY
0.350.00%0.00Mua399.513K120.645M-0.5488.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IMPEXFERRO IMPEX FERRO TECH
0.30-14.29%-0.05Sức bán mạnh19.300K26.379M-4.88238.00Vật liệu cơ bản
JIKIND JIK INDUSTRIES
0.3516.67%0.05Bán24025.424M-0.22Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PRAKASHSTL PRAKASH STEELAGE
0.30-14.29%-0.05Sức bán mạnh67.573K52.500M0.550.54443.00Vật liệu cơ bản
ARAMBHAN ARAMBHAN HOSPITALITY SERVICES
11.7119.98%1.95Bán5.000K
BANARBEADS BANARAS BEADS LTD.
42.35-7.93%-3.65Bán73286.021M35.571.21Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VEGETABLE VEGETABLE PRODUCTS LIMITED.
4.631.31%0.06Mua8.504K505.596M379.200.01Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AARVEEDEN AARVEE DENIMS & EXPORTS LTD.
24.9010.67%2.40Mua9.099K572.419M38.110.64581.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DHINDIA D&H INDIA LTD
22.500.00%0.00Mua2.875K166.500M11.821.90Công nghiệp
SALONACOT SALONA COTSPIN LTD.
69.100.00%0.00Bán0363.106M14.084.90Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ZENIFIB ZENITH FIBRES LTD.
54.20-0.28%-0.15Bán10.233K239.689M12.994.17Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NPRFIN NPR FINANCE LTD.
23.95-7.17%-1.85Bán471143.451M6.413.73Tài chính
TARINI TARINI INTERNATIONAL LTD
10.10-4.90%-0.52Bán63.000K131.280MCông nghiệp
JIYAECO JIYA ECO-PRODUCTS LIMITED
55.40-4.07%-2.35Sức mua mạnh819.740K1.666B9.495.84Năng lượng
ONMOBILE ONMOBILE
37.658.50%2.95Mua76.710K3.974B18.961.98905.00Công nghệ
ONMOBILE ONMOBILE GLOBAL LT
37.608.51%2.95Mua790.626K3.974B18.961.98905.00Công nghệ
YASHCHEM YASH CHEMEX LIMITED
83.90-3.29%-2.85Mua80.437K859.423M72.851.15Vật liệu cơ bản
AXISCADES AXISCADES ENGINEER
61.70-6.02%-3.95Sức bán mạnh116.140K2.332B-5.662111.00Công nghiệp
BAJAJHIND BAJAJ HINDUSTHAN S
8.05-1.83%-0.15Bán2.021M9.125B64.770.127299.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
RESTILE RESTILE CERAMICS LTD.
3.23-2.42%-0.08Bán113317.442M-0.56Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LIMECHM LIME CHEMICALS LTD.
36.953.36%1.20Mua392
IISL ISHAAN INFRASTRUCTURE AND SHEL
23.555.13%1.15Mua5.480K
DAIKAFFI DAIKAFFIL CHEMICALS INDIA LTD.
37.40-8.89%-3.65Bán6.071K224.400M9.383.99Vật liệu cơ bản
GEL GAUTAM EXIM LIMITED
49.55-4.62%-2.40Bán84.000K
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất