Các cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh — Thị trường Chứng khoán Ấn Độ

Cổ phiếu tăng trưởng liên tục khác với những cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh, mặc dù chúng có vẻ giống nhau. Trong trường hợp thứ hai, dữ liệu cơ bản chiếm ưu thế hơn so với kỹ thuật. Sự khác biệt chính nằm ở khung thời gian của động thái giá. Chú ý đến tài chính của công ty cũng như không có sự tăng và giảm giá mạnh vì nó có thể giúp bạn xác định xem doanh nghiệp có ổn định về mặt tài chính hay không.

           
ALMONDZ ALMONDZ GLOBAL SEC
141.354.28%5.80Sức mua mạnh79.854K3.501B8.10136.00Tài chính
BESTAGRO BEST AGROLIFE LTD
1048.351.75%18.05Mua41.795KDịch vụ Khách hàng
CGPOWER CG POWER AND INDUS
137.900.77%1.05Sức mua mạnh3.390M185.135B-1.79Sản xuất Chế tạo
CONFIPET CONFIDENCE PETRO IND LTD.
90.3511.20%9.10Sức mua mạnh3.145M23.119B31.282.64Năng lượng Mỏ
DIGJAMLMTD DIGJAM LTD
19.955.00%0.9512438.060M0.4541.92530.00Công nghiệp Chế biến
GODHA GODHA CABCON INSULAT LTD
57.850.43%0.25Sức mua mạnh1.525K639.590MSản xuất Chế tạo
ICICIBANK ICICI BANK
755.501.29%9.65Mua12.167M5170.638B26.0029.2098750.00Tài chính
IIFLWAM IIFL WEALTH MGMT LTD
1766.356.69%110.70Sức mua mạnh321.155K146.323B36.3446.08929.00Tài chính
KOTAKBANK KOTAK MAHINDRA BAN
2143.756.37%128.30Sức mua mạnh9.496M3994.930B40.3150.2173000.00Tài chính
LSIL LLOYDS STEELS INDU
5.354.90%0.25Sức mua mạnh667.198K4.835B784.620.01157.00Khoáng sản phi năng lượng
PANSARI PANSARI DEVELOPERS LTD
60.604.94%2.85Sức mua mạnh1001.008B100.00Dịch vụ Công nghệ
PARAS PARAS DEF AND SPCE TECH L
1089.4010.00%99.00Sức mua mạnh4.178M39.051BCông nghệ Điện tử
PGHH PROCTER&GAMBLE IND
14706.152.71%388.15Sức mua mạnh15.283K464.809B71.31200.79Hàng tiêu dùng không lâu bền
POKARNA POKARNA LTD
544.10-4.53%-25.80Mua105.021K17.519B42.4713.42644.00Sản xuất Chế tạo
RVNL RAIL VIKAS NIGAM
35.9010.46%3.40Sức mua mạnh72.880M67.763B6.684.86Tài chính
SASKEN SASKEN TECHNOLOGIE
1508.503.36%49.10Sức mua mạnh84.263K21.941B18.2679.911477.00Dịch vụ Công nghệ
SHREMINVIT SHREM INVIT
100.000.00%0.00400.000K
TANLA TANLA PLATFORMS L
1012.651.53%15.25Mua444.653K135.451B35.6927.94162.00Dịch vụ Công nghệ
TCI TRANSPORT CORP OF
574.702.41%13.55Sức mua mạnh3.553M43.643B22.8124.654375.00Vận chuyển
THANGAMAYL THANGAMAYIL JEWELL
1379.859.78%122.90Sức mua mạnh110.456K17.263B20.1662.341708.00Khách hàng Lâu năm
UGROCAP UGRO CAPITAL LTD
166.508.86%13.55Sức mua mạnh1.732M10.950B40.403.79416.00Tài chính
Tải thêm