WIPRO LTD

WIPRO NSE
WIPRO
WIPRO LTD NSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

WIPRO nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của WIPRO LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của WIPRO là 2.405T INR. EPS TTM của công ty là 21.12 INR, tỷ suất cổ tức là 1.36% và P/E là 20.67. Ngày thu nhập tiếp theo của WIPRO LTD là 18 Tháng 10, ước tính là 5.33 INR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu