Dịch vụ Công nghệ thông tin (Công nghiệp)

178
Cổ phiếu
33268.822B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.674M
Khối lượng
−0.33%
Thay đổi
+3.50%
Hiệu suất Tháng
+15.58%
Hiệu suất Năm
+3.60%
Hiệu suất YTD
          
3IINFOTECH 3I INFOTECH LTD
2.402.13%0.05Mua641.967K3.815B5.630.422052.00
3IINFOTECH 3I INFOTECH LTD.
2.36-0.42%-0.01Mua143.121K3.815B5.630.422052.00
63MOONS 63 MOONS TECHNOLOGIES LIMITED
115.25-0.56%-0.65Sức mua mạnh76.822K5.311B-49.61
63MOONS 63 MOONS TECHNOLOG
115.30-0.60%-0.70Sức mua mạnh358.270K5.311B-49.61
7TEC SAVEN TECHNOLOGIES LTD.
14.621.18%0.17Mua6.992K159.047M6.182.3670.00
8KMILES 8K MILES SOFTWARE
30.85-4.93%-1.60Sức bán mạnh32.962K924.683M1.3522.52196.00
8KMILES 8K MILES SOFTWARE SERVICES LTD
30.30-4.87%-1.55Sức bán mạnh31.040K924.683M1.3522.52196.00
ABMKNO ABM KNOWLEDGEWARE LTD.
56.00-2.35%-1.35Mua11.120B7.159.52
ACCEL ACCEL LIMITED
5.930.00%0.00Bán100338.054M6.580.21
ACCELYA ACCELYA SOLUTIONS
1035.350.23%2.35Mua2.212K15.485B13.3877.511550.00
ACCELYA ACCELYA SOLUTIONS INDIA LIMITE
1037.400.43%4.40Mua37215.485B13.3877.511550.00
ADSL ALLIED DIGITAL SER
20.40-0.97%-0.20Bán60.806K960.683M5.413.85
ADSL ALLIED DIGITAL SERVICES LTD.
20.80-0.95%-0.20Mua4.635K960.683M5.413.85
ADVENT ADVENT COMPUTER SERVICES LTD.
1.720.00%0.00Mua10027.991M-0.224.00
AIRAN AIRAN LTD
12.25-4.67%-0.60Bán15.283K
AJEL AJEL LTD.
4.40-4.56%-0.21Sức bán mạnh10047.300M4.590.9620.00
ASITCFIN ASIT C.MEHTA FINANCIAL SERVICE
49.004.93%2.30Mua1242.675M14.72-10.211.00
ASMTEC ASM TECHNOLOGIES LTD.
72.75-1.69%-1.25Bán807363.750M-2.27580.00
ASYAINFO ASYA INFOSOFT LIMITED
7.954.61%0.35Bán350
ATHENAGLO ATHENA GLOBAL TECHNOLOGIES LIM
47.053.18%1.45Mua2.600K534.422M-4.27
ATISHAY ATISHAY LIMITED
56.00-0.44%-0.25Mua19614.953M15.383.64
AURIONPRO AURIONPRO SOLUTIONS LTD.
60.40-0.08%-0.05Sức bán mạnh1.814K1.377B3.1519.181058.00
AURIONPRO AURIONPRO SOLUTION
60.250.25%0.15Bán2.852K1.377B3.1519.181058.00
AXISCADES AXISCADES ENGINEER
56.652.63%1.45Mua83.353K2.143B39.471.441200.00
AXISCADES AXISCADES
56.752.71%1.50Mua32.167K2.143B39.471.441200.00
B2BSOFT B2B SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.
8.58-4.98%-0.45Bán50099.403M50.3886.00
BCG BRIGHTCOM GROUP LIMITED
5.634.84%0.26Bán46.234K2.681B0.608.50
BCG BRIGHTCOM GROUP
5.654.63%0.25Bán338.837K2.681B0.608.50
BLSINFOTE BLS INFOTECH LTD.
0.190.00%0.00Sức bán mạnh50083.162M-0.00
BODHTREE BODHTREE CONSULTING LIMITED
48.75-0.81%-0.40Mua3.212K
CALSOFT CALIFORNIA SOFTWARE CO.LTD.
14.24-4.56%-0.68Mua10.272K176.078M7.86
CALSOFT CALIFORNIA SOFTWAR
14.20-4.38%-0.65Bán243.035K176.078M7.86
CATECH CAT TECHNOLOGIES LTD.
0.69-4.17%-0.03Bán50
CEINSYSTECH CEINSYS TECH LIMITED
79.204.62%3.50Mua100880.474M25.52849.00
CELESTIAL CELESTIAL BIOLABS
2.85-3.39%-0.10Bán13.476K56.338M-0.39
CELESTIAL CELESTIAL BIOLABS LIMITED
2.75-3.51%-0.10Sức bán mạnh3.758K56.338M-0.39
CGVAK CG-VAK SOFTWARE & EXPORTS LTD.
38.10-3.42%-1.35Mua308192.413M5.39205.00
CIGNITI CIGNITI TECHNOLOGIES LTD.
277.550.29%0.80Sức bán mạnh4.778K7.692B6.2444.501656.00
CIGNITITEC CIGNITI TECHNOLOGI
279.40-0.29%-0.80Sức bán mạnh51.756K7.692B6.2444.501656.00
COMPINFO COMPUAGE INFOCOM L
18.056.18%1.05Mua135.226K1.176B4.454.06
COMPUAGE COMPUAGE INFOCOM LTD.
18.106.78%1.15Mua15.082K1.176B4.454.06
COMPUPN COMPUTER POINT LTD.
0.300.00%0.00Bán1.541K9.000M8.000.04
COMPUSOFT COMPUCOM SOFTWARE LTD.
7.651.06%0.08Bán6.430K605.306M16.811.26532.00
COMPUSOFT COMPUCOM SOFTWARE
7.600.00%0.00Bán19.647K605.306M16.811.26532.00
COSYN COSYN LIMITED
24.056.65%1.50Mua12.747K180.375M9.154.75
CRAZYINF CRAZY INFOTECH LTD.
0.190.00%0.00Bán50012.707M-0.01
CRESSAN CRESSANDA SOLUTIONS LTD.
0.190.00%0.00Bán5.300K57.680M-0.00
CTE CAMBRIDGE TECH ENT
28.40-0.87%-0.25Mua10.315K557.521M4.256.68235.00
CTE CAMBRIDGE TECHNOLOGY ENTERPRIS
28.40-4.38%-1.30Bán3.723K557.521M4.256.68235.00
CURATECH CURA TECHNOLOGIES
1.750.00%0.00Bán520.639M-0.61
CYBERMAT CYBERMATE INFOTEK LTD.
1.51-1.31%-0.02Mua20.034K149.427M2.870.53165.00
CYBERTECH CYBERTECH SYSTEMS AND SOFTWARE
45.002.27%1.00Bán15.002K1.238B7.975.64417.00
CYBERTECH CYBERTECH SYSTEMS
44.952.28%1.00Bán164.188K1.238B7.975.64417.00
DANLAW DANLAW TECHNOLOGIES INDIA LTD.
53.10-5.09%-2.85Mua100197.548M-2.09
DION DION GLOBAL SOLUTIONS LTD.
2.574.90%0.12Mua58582.824M-153.24431.00
DSSL DYNACONS SYSTEMS & SOLUTIONS L
29.7519.96%4.95Mua16.693K272.899M5.185.741413.00
DSSL DYNACONS SYS SOLUT
29.7020.00%4.95Mua30.243K272.899M5.185.741413.00
EXPLEOSOL EXPLEO SOLUTIONS LIMITED
296.80-0.40%-1.20Mua3103.043B10.5428.17
EXPLEOSOL EXPLEO SOLUTIONS
293.90-0.69%-2.05Mua1.980K3.043B10.5428.17
FCSSOFT FCS SOFTWARE SOLUT
0.200.00%0.00Sức bán mạnh1.403M359.005M-0.79292.00
FCSSOFT FCS SOFTWARE SOLUTIONS LTD.
0.210.00%0.00Bán211.166K359.005M-0.79292.00
FIRSTOBJ FIRSTOBJECT TECHNOLOGIES LTD.
3.411.79%0.06Bán57.115K35.473M-1.69
GENESYS GENESYS INTL
71.801.70%1.20Mua207.225K2.242B41.578.93
GENESYS GENESYS INTERNATIONAL CORPORAT
72.001.98%1.40Mua12.973K2.242B41.578.93
GOLDTECH GOLDSTONE TECHNO
9.40-2.59%-0.25Mua24.659K171.105M-0.63
GOLDTECH GOLDSTONE TECHNOLOGIES LTD.
9.11-4.71%-0.45Mua953171.105M-0.63
GSS GSS INFOTECH LTD.
42.654.92%2.00Mua11.165K722.356M11.793.62191.00
GSS GSS INFOTECH LTD
42.854.90%2.00Mua49.337K722.356M11.793.62191.00
GTL GTL LTD
1.400.00%0.00Bán17.276K220.216M-35.681732.00
GTL GTL LTD.
1.40-3.45%-0.05Bán4.164K220.216M-35.681732.00
HCLTECH HCL TECHNOLOGIES LTD.
598.800.91%5.40Mua108.100K1624.950B16.2036.97
HCLTECH HCL TECHNOLOGIES
598.800.94%5.55Mua4.556M1624.950B16.2036.97
HCL_INSYS HCL INFOSYSTEMS
8.000.63%0.05Mua467.045K2.621B-4.66
HCL_INSYS HCL INFOSYSTEMS LTD.
7.960.38%0.03Mua78.686K2.621B-4.66
ICSA I.C.S.A (INDIA) LT
0.3516.67%0.05Bán98028.883M-23.28
INDINFO INDIAN INFOTECH & SOFTWARE LTD
0.190.00%0.00Bán3.450K190.654M10.050.02
INFY INFOSYS LTD
767.850.11%0.85Mua3.763M3270.000B20.1238.17228123.00
INFY INFOSYS LTD.
767.850.13%1.00Mua88.333K3270.000B20.1238.17228123.00
INSPIRISYS INSPIRISYS SOLUTIO
39.751.27%0.50Mua2.004K1.664B186.67-8.042080.00
INSPIRISYS INSPIRISYS SOLUTIONS LIMITED
42.006.73%2.65Mua1.713K1.664B186.67-8.042080.00
INTELLECT INTELLECT DESIGN ARENA LIMITED
160.50-0.83%-1.35Mua14.209K21.229B49.403.25
INTELLECT INTELLECT DESIGN A
160.40-0.93%-1.50Mua118.786K21.229B49.403.25
INTELSOFT INTEGRA TELECOMMUNICATION & SO
23.15-1.91%-0.45Bán14244.464M-0.18
INTENTECH INTENSE TECHNOLOGI
31.050.32%0.10Mua11.896K696.170M7.965.87353.00
INTENTECH INTENSE TECHNOLOGIES LTD.
31.100.48%0.15Mua1.902K696.170M7.965.87353.00
IZMO IZMO LIMITED
26.950.94%0.25Mua20.195K354.121M7.373.68263.00
IZMO IZMO LIMITED
27.104.84%1.25Mua1.403K354.121M7.373.68263.00
LEENEE LEE & NEE SOFTWARES (EXPORTS)
1.060.00%0.00Bán1.000K59.120M353.33-0.00
LTI LARSEN AND TOUBRO
1902.350.04%0.75Mua133.212K330.726B22.4184.78
LTI LARSEN & TOUBRO INFOTECH LIMIT
1900.45-0.14%-2.60Mua16.150K330.726B22.4184.78
MAJESCO MAJESCO LIMITED
415.80-1.64%-6.95Mua8.544K11.872B25.7716.142763.00
MASTEK MASTEK
441.75-0.19%-0.85Mua50.750K10.632B10.2842.912069.00
MASTEK MASTEK LTD.
440.95-0.38%-1.70Mua7.161K10.632B10.2842.912069.00
MEGASOFT MEGASOFT LTD.
7.35-0.68%-0.05Mua5.208K325.365M23.100.32
MEGASOFT MEGASOFT LTD
7.402.07%0.15Mua13.780K325.365M23.100.32
MELSTAR MELSTAR INFORMATION TECHNOLOGI
2.924.66%0.13Mua3.263K41.707M-0.72133.00
MELSTAR MELSTAR INFORMATIO
2.803.70%0.10Mua1.351K41.707M-0.72133.00
MINDTECK MINDTECK(INDIA)
31.059.14%2.60Mua92.696K789.730M288.510.11687.00
MINDTECK MINDTECK (INDIA) LTD.
30.908.80%2.50Mua12.322K789.730M288.510.11687.00
MINDTREE MINDTREE LTD.
882.85-1.60%-14.40Mua18.897K145.292B23.5037.5722735.00
MINDTREE MINDTREE LTD
883.55-1.57%-14.05Mua910.721K145.292B23.5037.5722735.00
MJCO MAJESCO LIMITED
415.90-1.46%-6.15Mua1.695K11.872B25.7716.142763.00
MPHASIS MPHASIS LTD.
897.551.11%9.85Mua2.449K167.345B15.5957.57
MPHASIS MPHASIS LTD
898.101.01%8.95Mua85.568K167.345B15.5957.57
NIHARINF NIHAR INFO GLOBAL LTD.
4.15-4.60%-0.20Sức bán mạnh260
NIITTECH NIIT TECHNOLOGIES
1799.100.91%16.15Mua263.017K112.371B26.9466.77
NIITTECH NIIT TECHNOLOGIES LTD.
1798.550.89%15.90Mua33.986K112.371B26.9466.77
NUCLEUS NUCLEUS SOFTWARE
305.15-0.62%-1.90Mua15.085K8.857B11.7425.991877.00
NUCLEUS NUCLEUS SOFTWARE EXPORTS LTD.
305.00-0.46%-1.40Mua6488.857B11.7425.991877.00
NXTDIGITAL NXTDIGITAL LTD
390.700.94%3.65Mua1.681K8.019B39.0212.00
NXTDIGITAL NXTDIGITAL LIMITED
390.100.28%1.10Mua2078.019B39.0212.00
OCTAWARE OCTAWARE TECHNOLOGIES LIMITED
89.25-6.05%-5.75Sức bán mạnh1.600K
ODYSSEY ODYSSEY TECHNOLOGIES LTD.
20.25-7.53%-1.65Bán3.994K179.514M8.372.42108.00
OMNIAX OMNI AXS SOFTWARE LTD.
1.30-4.41%-0.06Sức bán mạnh5522.384M-0.07
OONE OBJECTONE INFORMATION SYSTEMS
0.57-5.00%-0.03Bán10
PALSOFT PALSOFT INFOSYSTEMS LTD.
6.330.00%0.00Bán1
PCS PCS TECHNOLOGY LTD.
3.944.79%0.18Bán1.224K82.546M
PERSISTENT PERSISTENT SYSTEMS LTD.
703.800.31%2.15Mua1.757K53.788B16.0143.96
PERSISTENT PERSISTENT SYSTEMS
703.350.47%3.30Mua46.129K53.788B16.0143.96
PFLINFOTC PFL INFOTECH LTD.
6.095.00%0.29Bán145.542M-1.01
QUEST QUEST SOFTECH (INDIA) LTD
2.100.00%0.00Bán51
RAMCOIND RAMCO INDUSTRIES LTD.
203.20-1.38%-2.85Sức mua mạnh77217.610B9.8520.50
RAMCOIND RAMCO INDUSTRIES
203.85-0.59%-1.20Sức mua mạnh13.589K17.610B9.8520.50
RAMCOSYS RAMCO SYSTEMS
190.908.40%14.80Mua354.450K5.857B36.605.231832.00
RAMCOSYS RAMCO SYSTEMS LTD.
191.408.53%15.05Mua37.440K5.857B36.605.231832.00
RAMINFO RAMINFO LIMITED
33.05-4.20%-1.45Mua150221.886M11.721.54
ROLTA ROLTA INDIA LTD.
4.10-3.98%-0.17Sức bán mạnh27.325K680.153M-241.471500.00
ROLTA ROLTA INDIA
4.20-1.18%-0.05Bán94.097K680.153M-241.471500.00
RSSOFTWARE RS SOFTWARE (I)
25.153.50%0.85Mua76.358K650.420M-11.66287.00
RSSOFTWARE R.S.SOFTWARE INDIA LTD.
25.304.98%1.20Mua8.040K650.420M-11.66287.00
SAKSOFT SAKSOFT LTD.
246.80-1.24%-3.10Mua1.602K2.468B6.2539.46
SAKSOFT SAKSOFT LTD
247.35-0.82%-2.05Mua12.121K2.468B6.2539.46
SANINFRA SANMIT INFRA LIMITED
55.25-0.18%-0.10Mua52382.033M547.570.10
SCANPGEOM SCANPOINT GEOMATICS LTD.
23.503.30%0.75Mua1201.161B52.030.4594.00
SENINFO SENTHIL INFOTEK LTD
5.110.00%0.00Sức bán mạnh138
SHYAMAINFO SHYAMA INFOSYS LTD.
1.24-4.62%-0.06Mua30012.480M-0.02
SOFTSOL SOFTSOL INDIA LTD.
31.20-4.88%-1.60Mua450524.862M9.33
SONATSOFTW SONATA SOFTWARE
322.50-0.95%-3.10Mua41.452K33.856B12.4425.87
SONATSOFTW SONATA SOFTWARE LTD.
321.95-1.24%-4.05Mua4.474K33.856B12.4425.87
SPACEINCUBA SPACE INCUBATRICS TECHNOLOGIES
0.390.00%0.00Bán10.143K
STARCOM STARCOM INFORMATION TECHNOLOGY
207.20-1.99%-4.20Bán11.036B886.230.2367.00
SVAMSOF SVAM SOFTWARE LTD.
0.273.85%0.01Bán4004.560M0.280.96
TAKE TAKE SOLUTIONS LTD.
108.006.30%6.40Mua46.593K15.977B9.9410.86
TAKE TAKE SOLUTIONS
108.106.55%6.65Mua520.406K15.977B9.9410.86
TANLA TANLA SOLUTIONS LTD.
66.55-0.60%-0.40Bán2.546K9.709B-6.93
TANLA TANLA SOLUTIONS
66.75-0.22%-0.15Bán79.175K9.709B-6.93
TATAELXSI TATA ELXSI LTD.
946.60-1.24%-11.85Mua24.886K58.951B24.0339.396060.00
TATAELXSI TATA ELXSI
947.15-1.21%-11.60Mua407.274K58.951B24.0339.396060.00
TCS TATA CONSULTANCY S
2219.10-0.88%-19.70Mua3.281M8322.970B25.6886.36444661.00
TCS TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.
2218.05-0.91%-20.35Mua71.372K8322.970B25.6886.36444661.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Pine Wizards Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất