Dịch vụ Công nghệ thông tin (Công nghiệp)

70
Cổ phiếu
29112.903B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.575M
Khối lượng
−0.04%
Thay đổi
+6.11%
Hiệu suất Tháng
+9.97%
Hiệu suất Năm
+15.20%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
3IINFOLTD3I INFOTECH LTD
45.65 INR−1.19%1.34M0.227.79B INR−10.92 INR−1745.69%0.00%Dịch vụ Công nghệ
AAATECHAAA TECHNOLOGIES LTD
72.85 INR−0.55%32.096K0.38938.794M INR20.913.48 INR+111.96%0.68%Dịch vụ Công nghệ
ADSLALLIED DIGITAL SER
125.70 INR+4.01%687.099K2.426.669B INR1597.200.08 INR−99.09%1.04%Dịch vụ Công nghệ
AIRANAIRAN LTD
22.40 INR+0.22%175.568K1.572.785B INR25.120.89 INR+11.95%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ALLETECALL E TECHNOLOGIES
246.50 INR−2.57%40.8K0.875.109B INR32.157.67 INR0.40%Dịch vụ Công nghệ
AURIONPROAURIONPRO SOLUTION
2026.00 INR+5.00%33.529K2.1646.559B INR41.1749.21 INR+33.40%0.13%Dịch vụ Công nghệ
BBOXBLACK BOX LTD
259.75 INR−0.52%86.685K0.7243.873B INR50.355.16 INR+252.40%0.00%Dịch vụ Công nghệ
CALSOFTCALIFORNIA SOFTWAR
15.75 INR+5.70%232.383K5.89230.311M INR−0.13 INR+55.54%0.00%Dịch vụ Công nghệ
CANARYSCANARYS AUTOMATION
49.60 INR+4.97%1.72M3.892.655B INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
CIGNITITECCIGNITI TECHNOLOGI
1087.15 INR−1.26%104.56K0.4030.109B INR15.9768.08 INR+55.54%0.23%Dịch vụ Công nghệ
COFORGECOFORGE LTD
5700.65 INR−0.02%203.36K0.72351.422B INR51.36111.00 INR−7.17%1.33%Dịch vụ Công nghệ
Mua
COMPINFOCOMPUAGE INFOCOM L
8.15 INR+0.62%97.199K0.69687.86M INR−12.86 INR−422.99%2.41%Dịch vụ Công nghệ
COMPUSOFTCOMPUCOM SOFTWARE
35.10 INR−5.01%384.61K0.172.934B INR38.470.91 INR−16.38%1.08%Dịch vụ Công nghệ
CTECAMBRIDGE TECH ENT
72.10 INR+2.12%106.457K0.651.378B INR−3.82 INR−158.81%0.00%Dịch vụ Công nghệ
CYBERTECHCYBERTECH SYSTEMS
171.90 INR+1.96%399.39K0.604.776B INR23.217.41 INR−0.02%1.19%Dịch vụ Công nghệ
DCMD.C.M
77.70 INR−2.39%141.021K1.961.486B INR−2.66 INR−128.60%0.00%Dịch vụ Công nghệ
DEVITDEV INFO TECHNOLOGY LTD
126.45 INR−1.13%42.671K1.182.824B INR29.104.35 INR+858.94%0.20%Dịch vụ Công nghệ
DSSLDYNACONS SYS SOLUT
645.85 INR+1.03%11.907K0.328.114B INR0.08%Dịch vụ Công nghệ
E2EE2E NETWORKS LTD
631.85 INR−2.00%5.004K0.619.333B INR52.8711.95 INR+908.05%0.00%Dịch vụ Công nghệ
EXPLEOSOLEXPLEO SOLUTIONS
1266.70 INR−0.39%24.201K1.3619.714B INR17.3173.18 INR+15.82%0.39%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
FIDELFIDEL SOFTECH LTD
112.10 INR+0.09%23K8.851.54B INR24.224.63 INR0.63%Dịch vụ Công nghệ
GOLDTECHGOLDSTONE TECHNO
135.45 INR+2.00%49.424K0.994.414B INR−0.21 INR−301.34%0.00%Dịch vụ Công nghệ
GSSGSS INFOTECH LTD
182.50 INR−0.38%142.785K2.533.1B INR88.362.07 INR−89.60%0.00%Dịch vụ Công nghệ
GTLGTL LTD
7.60 INR−0.65%147.073K1.391.217B INR1.375.53 INR−81.79%0.00%Dịch vụ Công nghệ
HCLTECHHCL TECHNOLOGIES
1328.00 INR−0.12%1.985M0.903.608T INR23.3156.96 INR+11.80%3.76%Dịch vụ Công nghệ
Mua
HCL_INSYSHCL INFOSYSTEMS
18.45 INR+6.65%3.476M3.365.702B INR−0.60 INR+59.82%0.00%Dịch vụ Công nghệ
INFYINFOSYS LTD
1465.90 INR−0.57%4.424M0.956.118T INR24.5159.81 INR+9.80%2.41%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
INSPIRISYSINSPIRISYS SOLUTIO
80.55 INR+0.62%62.648K2.093.169B INR−0.60 INR+76.63%0.00%Dịch vụ Công nghệ
INTENTECHINTENSE TECHNOLOGI
105.80 INR+4.29%393.381K0.492.376B INR15.067.03 INR−19.23%0.49%Dịch vụ Công nghệ
LCCINFOTECLCC INFOTECH
2.05 INR+7.89%224.525K1.37240.527M INR−1.61 INR−2095.24%0.00%Dịch vụ Công nghệ
LOKESHMACHLOKESH MACHINES
312.85 INR+1.72%105.164K0.765.481B INR52.775.93 INR+37.68%0.00%Dịch vụ Công nghệ
MASTEKMASTEK
2370.15 INR−0.71%22.056K0.4972.733B INR27.1287.38 INR−13.72%0.80%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
MEGASOFTMEGASOFT LTD
48.00 INR−0.10%98.723K1.663.542B INR74.270.65 INR−38.84%0.00%Dịch vụ Công nghệ
MELSTARMELSTAR INFORMATIO
4.20 INR+1.20%29.693K1.9158.847M INRDịch vụ Công nghệ
MINDTECKMINDTECK(INDIA)
241.15 INR+1.26%121.614K0.306.037B INR24.929.68 INR+43.22%0.42%Dịch vụ Công nghệ
NUCLEUSNUCLEUS SOFTWARE
1411.15 INR+1.24%10.718K0.5437.678B INR18.5176.25 INR+341.58%0.71%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ONWARDTECONWARD TECHNO
568.10 INR−1.60%22.348K0.3412.887B INR42.9713.22 INR+180.08%0.52%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
PERSISTENTPERSISTENT SYSTEMS
6308.85 INR−0.43%210.255K0.19487.616B INR49.28128.02 INR+20.94%0.63%Dịch vụ Công nghệ
Mua
PVPPVP VENTURES LTD
13.00 INR−1.89%61.28K1.003.492B INR−5.68 INR−142.51%0.00%Dịch vụ Công nghệ
QUICKTOUCHQUICKTOUCH TECH
198.00 INR−3.30%11K1.221.183B INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
QUINTEGRAQUINTEGRA SOLUTION
1.60 INR0.00%57.866K1.4234.322M INR−0.02 INR+50.81%0.00%Dịch vụ Công nghệ
RAMCOSYSRAMCO SYSTEMS
283.95 INR+2.34%141.091K1.639.788B INR−85.38 INR−61.99%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ROLTAROLTA INDIA
2.60 INR+4.00%100.018K0.84464.496M INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
ROXHITECHROX HI-TECH LTD
184.15 INR−3.41%254.4K0.444.354B INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
ROXHITECH.STROX HI TECH LTD
172.10 INR+4.97%417.6K4.354B INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
RSYSTEMSR SYSTEMS INTERNAT
477.30 INR−0.45%48.409K1.1956.265B INR41.6411.46 INR+3.47%2.04%Dịch vụ Công nghệ
SAHANASAHANA SYSTEM LTD
576.95 INR−2.79%17.5K0.374.746B INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
SAKSOFTSAKSOFT LTD
325.35 INR−0.20%92.33K1.3334.629B INR35.699.11 INR+39.12%0.23%Dịch vụ Công nghệ
SASKENSASKEN TECHNOLOGIE
1168.00 INR+0.71%11.776K0.9117.524B INR19.3260.44 INR−15.64%2.15%Dịch vụ Công nghệ
SECMARKSECMARK CONSULTANCY LTD
83.85 INR−2.50%6.209K0.61891.863M INR−5.03 INR−429.69%0.00%Dịch vụ Công nghệ
SECURKLOUDSECUREKLOUD TECH LTD
42.55 INR+9.52%157.163K2.381.304B INR−12.75 INR+31.15%0.00%Dịch vụ Công nghệ
SONATSOFTWSONATA SOFTWARE
1442.35 INR−1.07%168.462K0.33204.479B INR42.0834.28 INR+13.47%1.08%Dịch vụ Công nghệ
Mua
STLTECHSTERLITE TECHNOLOGIES LTD
147.45 INR−0.34%1.037M0.4759.04B INR29.085.07 INR0.68%Dịch vụ Công nghệ
Mua
SYNOPTICSSYNOPTICS TECHNOLO
123.60 INR+0.73%16.2K1.01Dịch vụ Công nghệ
TAKETAKE SOLUTIONS
22.85 INR+9.86%1.036M3.923.067B INR−4.99 INR+90.93%0.00%Dịch vụ Công nghệ
TANLATANLA PLATFORMS L
927.25 INR+0.03%299.965K1.00124.55B INR24.3138.14 INR+1.65%0.22%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
TATAELXSITATA ELXSI
8365.45 INR−1.05%68.049K0.53525.336B INR66.36126.06 INR+17.18%0.72%Dịch vụ Công nghệ
Bán
TATATECHTATA TECHNOLOGIES LTD
1185.70 INR−0.24%1.625M482.036B INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
TCSTATA CONSULTANCY S
3614.90 INR+0.30%1.968M1.0413.185T INR29.62122.04 INR+13.34%1.39%Dịch vụ Công nghệ
Mua
TECHMTECH MAHINDRA
1223.25 INR−0.16%1.077M0.731.196T INR30.0940.65 INR−31.91%3.59%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
TERASOFTTERA SOFTWARE
47.05 INR+4.44%189.688K2.72564.411M INR10.904.32 INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
TREJHARATREJHARA SOLUTIONS
218.30 INR+1.99%108.793K2.202.507B INR−252.75 INR−2556.55%0.24%Dịch vụ Công nghệ
TRIGYNTRIGYN TECHNOLOGIE
134.30 INR+4.15%968.198K4.083.97B INR10.1113.28 INR+37.70%0.00%Dịch vụ Công nghệ
VIRINCHIVIRINCHI LTD
33.30 INR+9.90%817.875K2.212.752B INR11.812.82 INR+498.43%0.00%Dịch vụ Công nghệ
VIVOVIVO COLLABORATION
92.40 INR0.00%3.2K0.80Dịch vụ Công nghệ
VLEGOVVL E GOV AND IT SOL LTD
33.50 INR+11.30%2.981M18.633.192B INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
WIPROWIPRO LTD
418.25 INR−0.12%5.625M0.952.183T INR19.6021.33 INR+3.74%1.43%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
XCHANGINGXCHANGING SOLUTION
94.25 INR−0.26%277.998K0.9210.52B INR46.052.05 INR−54.49%15.88%Dịch vụ Công nghệ
XELPMOCXELPMOC DESIGN AND
90.30 INR−0.22%20.519K0.301.316B INR−11.05 INR−1.81%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ZENTECZEN TECHNOLOGIES
740.95 INR−1.02%115.071K0.5562.84B INR67.2011.03 INR+505.93%0.03%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh