CONOIL PLCCONOIL PLCCONOIL PLC

CONOIL PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CONOIL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CONOIL PLC

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nigeria — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CONOIL PLC 131.42 B NGN, và năm trước đó — 126.73 B NGN.

Theo nguồn
Theo quốc gia