FLOUR MILLS OF NIGERIA PLC

FLOURMILL NSENG
FLOURMILL
FLOUR MILLS OF NIGERIA PLC NSENG
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

FLOURMILL báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của FLOUR MILLS OF NIGERIA PLC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của FLOURMILL là 108.184B. EPS TTM của công ty là 6.47, lợi tức cổ tức là 5.67%, và P/E là 4.53.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền