UNION BANK OF NIGERIA PLC
UBN NSENG

UBN
UNION BANK OF NIGERIA PLC NSENG
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của UNION BANK OF NIGERIA PLC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của UBN là 141.236B. EPS TTM của công ty là 0.64, lợi tức cổ tức là 5.15%, và P/E là 7.53.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền