Hợp đồng tương lai Paladi

PA1!NYMEX
PA1!
Hợp đồng tương lai PaladiNYMEX
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

Hợp đồng Hợp đồng tương lai Paladi

Ticker
Thời hạn
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
PAZ2022PALLADIUM FUTURES (DEC 2022)
2022-12-281829.0−0.57%−10.51829.01829.0
Bán
PAF2023PALLADIUM FUTURES (JAN 2023)
2023-01-271844.0−0.53%−10.01844.01844.0
Bán
PAG2023PALLADIUM FUTURES (FEB 2023)
2023-02-241848.0−0.53%−10.01848.01848.0
PAH2023PALLADIUM FUTURES (MAR 2023)
2023-03-291857.00.30%5.51882.51839.0
Bán
PAM2023PALLADIUM FUTURES (JUN 2023)
2023-06-281862.00.17%3.01862.01854.5
Bán
PAU2023PALLADIUM FUTURES (SEP 2023)
2023-09-271861.0−0.55%−10.01861.01861.0
Bán
PAZ2023PALLADIUM FUTURES (DEC 2023)
2023-12-271863.0−0.54%−10.01863.01863.0
Bán