Hợp đồng tương lai Xăng RBOBHợp đồng tương lai Xăng RBOBHợp đồng tương lai Xăng RBOB

Hợp đồng tương lai Xăng RBOB

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Hợp đồng Hợp đồng tương lai Xăng RBOB

Thời hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
RBM2024RBOB Gasoline Futures (Jun 2024)
2024-05-312.5742+1.43%0.03642.58002.5395
Theo dõi
RBN2024RBOB Gasoline Futures (Jul 2024)
2024-06-282.5586+1.38%0.03482.56362.5250
Mua
RBQ2024RBOB Gasoline Futures (Aug 2024)
2024-07-312.5257+1.36%0.03402.52982.4939
Mua
RBU2024RBOB Gasoline Futures (Sep 2024)
2024-08-302.4773+1.35%0.03292.48082.4482
Mua
RBV2024RBOB Gasoline Futures (Oct 2024)
2024-09-302.2785+1.39%0.03132.28062.2510
Mua
RBX2024RBOB Gasoline Futures (Nov 2024)
2024-10-312.2152+1.34%0.02932.21672.1910
Mua
RBZ2024RBOB Gasoline Futures (Dec 2024)
2024-11-292.1725+1.29%0.02762.17402.1479
Mua
RBF2025RBOB Gasoline Futures (Jan 2025)
2024-12-312.1509+1.23%0.02612.15142.1288
Mua
RBG2025RBOB Gasoline Futures (Feb 2025)
2025-01-312.1497+1.20%0.02552.14972.1308
Mua
RBH2025RBOB Gasoline Futures (Mar 2025)
2025-02-282.1653+1.15%0.02472.16532.1506
Mua
RBJ2025RBOB Gasoline Futures (Apr 2025)
2025-03-312.3652+1.05%0.02452.36522.3498
Mua
RBK2025RBOB Gasoline Futures (May 2025)
2025-04-302.3642+1.04%0.02442.36422.3438
Mua
RBM2025RBOB Gasoline Futures (Jun 2025)
2025-05-302.3538+1.06%0.02462.35382.3342
Mua
RBN2025RBOB Gasoline Futures (Jul 2025)
2025-06-302.3333+1.06%0.02442.33332.3194
Mua
RBQ2025RBOB Gasoline Futures (Aug 2025)
2025-07-312.3041+1.04%0.02372.30412.2915
Mua
RBU2025RBOB Gasoline Futures (Sep 2025)
2025-08-292.2658+1.02%0.02292.26582.2540
Mua
RBV2025RBOB Gasoline Futures (Oct 2025)
2025-09-302.0981+1.12%0.02322.09812.0842
Mua
RBX2025RBOB Gasoline Futures (Nov 2025)
2025-10-312.0614+1.15%0.02352.06142.0614
Mua
RBZ2025RBOB Gasoline Futures (Dec 2025)
2025-11-282.0428+1.16%0.02342.04282.0313
Mua
RBF2026RBOB Gasoline Futures (Jan 2026)
2025-12-312.0403+1.16%0.02342.04032.0403
Mua
RBG2026RBOB Gasoline Futures (Feb 2026)
2026-01-302.0509+1.15%0.02342.05092.0509
Mua
RBH2026RBOB Gasoline Futures (Mar 2026)
2026-02-272.0675+1.14%0.02342.06752.0675
Mua
RBJ2026RBOB Gasoline Futures (Apr 2026)
2026-03-312.2540+1.05%0.02342.25402.2540
Mua
RBK2026RBOB Gasoline Futures (May 2026)
2026-04-302.2656+1.04%0.02342.26562.2656
Mua
RBM2026RBOB Gasoline Futures (Jun 2026)
2026-05-292.2587+1.05%0.02342.25872.2587
Mua
RBN2026RBOB Gasoline Futures (Jul 2026)
2026-06-302.2389+1.06%0.02342.23892.2389
Mua
RBQ2026RBOB Gasoline Futures (Aug 2026)
2026-07-312.2135+1.07%0.02342.21352.2135
Mua
RBU2026RBOB Gasoline Futures (Sep 2026)
2026-08-312.1693+1.09%0.02342.16932.1693
Mua
RBV2026RBOB Gasoline Futures (Oct 2026)
2026-09-302.0322+1.16%0.02342.03222.0322
Mua
RBX2026RBOB Gasoline Futures (Nov 2026)
2026-10-301.9955+1.19%0.02341.99551.9955
Mua
RBZ2026RBOB Gasoline Futures (Dec 2026)
2026-11-301.9715+1.20%0.02341.97151.9715
Mua
RBF2027RBOB Gasoline Futures (Jan 2027)
2026-12-311.9701+1.20%0.02341.97011.9701
Mua
RBG2027RBOB Gasoline Futures (Feb 2027)
2027-01-291.9843+1.19%0.02341.98431.9843
Mua
RBH2027RBOB Gasoline Futures (Mar 2027)
2027-02-262.0041+1.18%0.02342.00412.0041
Mua
RBJ2027RBOB Gasoline Futures (Apr 2027)
2027-03-312.1938+1.08%0.02342.19382.1938
Mua
RBK2027RBOB Gasoline Futures (May 2027)
2027-04-302.2113+1.07%0.02342.21132.2113
Mua
RBM2027RBOB Gasoline Futures (Jun 2027)
2027-05-282.2085+1.07%0.02342.20852.2085
Mua
RBN2027RBOB Gasoline Futures (Jul 2027)
2027-06-302.1962+1.08%0.02342.19622.1962
Mua
RBQ2027RBOB Gasoline Futures (Aug 2027)
2027-07-302.1787+1.09%0.02342.17872.1787
Mua
RBU2027RBOB Gasoline Futures (Sep 2027)
2027-08-312.1407+1.11%0.02342.14072.1407
Mua
RBV2027RBOB Gasoline Futures (Oct 2027)
2027-09-302.0126+1.18%0.02342.01262.0126
Mua
RBX2027RBOB Gasoline Futures (Nov 2027)
2027-10-291.9800+1.20%0.02341.98001.9800
Mua
RBZ2027RBOB Gasoline Futures (Dec 2027)
2027-11-301.9635+1.21%0.02341.96351.9635
Mua
RBF2028RBOB Gasoline Futures (Jan 2028)
2027-12-311.9545+1.21%0.02341.95451.9545
Mua