NO. 11 SUGAR FUTURES

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Hợp đồng NO. 11 SUGAR FUTURES

Thời hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
YOH2024NO. 11 SUGAR FUTURES (MAR 2024)
2024-02-290.2509−3.65%−0.00950.25090.2509
Bán
YOK2024NO. 11 SUGAR FUTURES (MAY 2024)
2024-04-300.2426−3.12%−0.00780.24260.2426
Bán
YON2024NO. 11 SUGAR FUTURES (JUL 2024)
2024-06-280.2365−2.43%−0.00590.23650.2365
Bán
YOV2024NO. 11 SUGAR FUTURES (OCT 2024)
2024-09-300.2344−2.09%−0.00500.23440.2344
Bán
YOH2025NO. 11 SUGAR FUTURES (MAR 2025)
2025-02-280.2344−1.80%−0.00430.23440.2344
Bán
YOK2025NO. 11 SUGAR FUTURES (MAY 2025)
2025-04-300.2240−1.19%−0.00270.22400.2240
Bán
YON2025NO. 11 SUGAR FUTURES (JUL 2025)
2025-06-300.2166−0.60%−0.00130.21660.2166
Bán
YOV2025NO. 11 SUGAR FUTURES (OCT 2025)
2025-09-300.2142−0.05%−0.00010.21420.2142
Theo dõi