BHP Group LimitedBHP Group LimitedBHP Group Limited

BHP Group Limited

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mục tiêu giá

61.980.00 0.00%
Các chuyên gia 18 phân tích đưa ra dự báo giá trong vòng 1 năm cho BHP có giá tối đa là — và giá tối thiểu là —.

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 21 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho BHP trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo