Brookdale Senior Living Inc.Brookdale Senior Living Inc.Brookdale Senior Living Inc.

Brookdale Senior Living Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BKD nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của Brookdale Senior Living Inc. trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của BKD trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là -0.13 USD trong khi ước tính là -0.17 USD, gây bất ngờ đến 25.71%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 782.83 M USD mặc dù con số ước tính là 783.34 M USD. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là -0.15 USD còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 778.21 M USD. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của BKD trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên