Brookdale Senior Living Inc.Brookdale Senior Living Inc.Brookdale Senior Living Inc.

Brookdale Senior Living Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BKD nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Brookdale Senior Living Inc.

Doanh thu của Brookdale Senior Living Inc. trong năm ngoái lên tới 3.02 B USD, phần lớn trong số đó — 1.97 B USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Assisted Living and Memory Care, năm trước mang lại 1.82 B USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Brookdale Senior Living Inc. 3.02 B USD, và năm trước đó — 2.83 B USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia