Babcock & Wilcox Enterprises, Inc
BW NYSE

BW
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BW financial statements

Tóm tắt tài chính của Babcock & Wilcox Enterprises, Inc với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của BW là 556.117M. EPS TTM của công ty là 0.55, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 12.04. Ngày thu nhập tiếp theo Babcock & Wilcox Enterprises, Inc là 12 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền