Citigroup, Inc
C NYSE

C
Citigroup, Inc NYSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của Citigroup, Inc với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của C là 142.378B. EPS TTM của công ty là 10.00, lợi tức cổ tức là 2.96%, và P/E là 6.93. Ngày thu nhập tiếp theo Citigroup, Inc là 14 Tháng 10, ước tính là 1.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền