Citigroup, Inc C

C NYSE
C
Citigroup, Inc NYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

C Biểu đồ

Giao dịch C với các nhà môi giới đáng tin cậy trên TradingView Mở tài khoản

Đánh giá của nhà phân tích

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Tài chính
Công nghiệp: Tập đoàn Tài chính
Citigroup Inc. (Citi) là một công ty dịch vụ đầu tư tài chính. Các doanh nghiệp của Công ty cung cấp cho người tiêu dùng, tập đoàn, chính phủ và tổ chức với nhiều sản phẩm và dịch vụ tài chính, bao gồm ngân hàng tiêu dùng và tín dụng, ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư, môi giới chứng khoán, dịch vụ thương mại và chứng khoán và quản lý tài sản. Công ty hoạt động thông qua hai phân khúc: Citicorp và Citi Holdings. Citicorp là ngân hàng toàn cầu của Công ty dành cho người tiêu dùng và doanh nghiệp và đại diện cho các thương hiệu cốt lõi của họ. Citicorp tập trung vào việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng và thúc đẩy mạng lưới toàn cầu của Công ty, bao gồm các nền kinh tế khác nhau. Tính đến ngày 31/12/2016, Citicorp đã có mặt tại 97 quốc gia và khu vực, và cung cấp dịch vụ tại hơn 160 quốc gia và khu vực. Ngân hàng tiêu dùng toàn cầu (GCB) cung cấp các dịch vụ ngân hàng truyền thống cho các khách hàng bán lẻ thông qua ngân hàng bán lẻ, bao gồm thẻ mang thương hiệu Citi và dịch vụ bán lẻ Citi.