Caterpillar, Inc

CATNYSE
CAT
Caterpillar, IncNYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CAT nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Caterpillar, Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CAT là 122.66B USD. EPS TTM của công ty là 13.85 USD, tỷ suất cổ tức là 2.04% và P/E là 17.21. Ngày thu nhập tiếp theo của Caterpillar, Inc là 26 Tháng 1, ước tính là 3.97 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu