Coupang, Inc

CPNG NYSE
CPNG
Coupang, Inc NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CPNG báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của Coupang, Inc với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của CPNG là 47.885B. Ngày thu nhập tiếp theo Coupang, Inc là 2 Tháng 12, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền