Chevron Corporation

CVX NYSE
CVX
Chevron Corporation NYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính CVX

Tóm tắt tài chính của Chevron Corporation với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CVX là 337.398B USD. EPS TTM của công ty là 10.67 USD, tỷ suất cổ tức là 3.31% và P/E là 16.15. Ngày thu nhập tiếp theo của Chevron Corporation là 29 Tháng 7, ước tính là 4.47 USD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu