Chevron CorporationChevron CorporationChevron Corporation

Chevron Corporation

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CVX nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Chevron Corporation

Doanh thu của Chevron Corporation trong năm ngoái lên tới 200.95 B USD, phần lớn trong số đó — 151.04 B USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Downstream, năm trước mang lại 172.31 B USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của International — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Chevron Corporation 108.20 B USD, và năm trước đó — 128.35 B USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia