Camping World Holdings, Inc

CWH NYSE
CWH
Camping World Holdings, Inc NYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính CWH

Tóm tắt tài chính của Camping World Holdings, Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CWH là 2.167B USD. EPS TTM của công ty là 5.76 USD, tỷ suất cổ tức là 9.59% và P/E là 4.81. Ngày thu nhập tiếp theo của Camping World Holdings, Inc là 10 Tháng 8, ước tính là 1.83 USD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu