Delta Air Lines, Inc

DALNYSE
DAL
Delta Air Lines, IncNYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DAL nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Delta Air Lines, Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của DAL là 22.506B USD. Ngày thu nhập tiếp theo của Delta Air Lines, Inc là 12 Tháng 1, ước tính là 1.11 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu