Deutsche Bank AGDeutsche Bank AGDeutsche Bank AG

Deutsche Bank AG

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DB nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính Deutsche Bank AG, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của DB trong quý trước là18.62 B USD, và cao hơn 7.19% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là 1.38 B USD.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: USD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM