Deutsche Bank AGDeutsche Bank AGDeutsche Bank AG

Deutsche Bank AG

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DB nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Deutsche Bank AG

Doanh thu của Deutsche Bank AG trong năm ngoái lên tới 31.92 B USD, phần lớn trong số đó — 10.57 B USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Private Bank, năm trước mang lại 9.80 B USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Đức — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Deutsche Bank AG 14.82 B USD, và năm trước đó — 10.93 B USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia